Beställning

Vill du ha ström till din blivande bostad under byggtiden eller behöver du en tillfällig anslutning av annan anledning? Vi hjälper gärna till! 

En tillfällig anslutning innebär att få tillgång till el under en begränsad tid. Normalt inte mer än ett år. Det kan vara aktuellt i samband med till exempel nybyggnation, reparation eller rivning av en byggnad. En tillfällig anslutning kan också användas till ett musikevenemang, ett tivoli, en utställning, försäljning, ett mötestält eller liknande. 

För att få en tillfällig anslutning behövs i de flesta fall ett så kallat byggskåp med plats för en elmätare som ansluts till det fasta elnätet. Från byggskåpet kan du sedan ansluta din utrustning.

Priser för tillfälliga anslutningar hittar du här

Kontakta en auktoriserad elinstallatör

För att få tillgång till byggström eller en tillfällig anslutning till elnätet ska du börja med att kontakta en auktoriserad elinstallatör/elektriker som sedan skickar in en föranmälan. Därefter kommer Umeå Energi att skicka ut en offert till dig som skall skrivas under och skickas tillbaka. Det är viktigt att offertsvaret från dig kommer oss tillhanda i rätt tid för att att vi ska kunna spänningssätta din anläggning. 

Räkna med att det tar minst tjugo arbetsdagar innan byggströmmen kan anslutas från det att Umeå Energi har fått in din beställning. Senast 10 arbetsdagar innan du behöver byggströmmen måste en färdiganmälan komma in till oss från din auktoriserade elinstallatör.