Serviceavtal Villa Total

Serviceavtalet Villa Total är till för dig med en fjärrvärmeanläggning yngre än 5 år, och innebär i praktiken förlängd garanti så länge du önskar. Inga oväntade utgifter – Villa Total täcker alla reservdelar, allt material och hela arbetskostnaden under ordinarie arbetstid.

Du kan beställa Villa Total redan när du bestämmer dig för fjärrvärme (serviceavtalet kostar förstås inget under garantitiden). Villa Total är ett tvåårsavtal som förlängs automatiskt om du inte säger upp det.

För 199 kronor/månad ingår följande:

  • Fria reservdelar/material och fri arbetskostnad (ordinarie arbetstid 07–16) 
  • Tillgång till jourservice hela året, dygnet runt 
  • Ett servicebesök vartannat år – omfattande kontroll och justering av din värmeväxlares funktion 
  • Akut felavhjälpning påbörjas inom åtta timmar
  • Telefonsupport 
  • Dokumentation av din anläggning 
  • Reservdelar lagerhålls för att säkra snabb felavhjälpning 
  • Försäkring mot självrisk 

Teckna serviceavtal fjärrvärme