Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för umeaenergi.se

Umeå Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur umeaenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse för våra applikationer

Här kan du hitta tillgänglighetsredogörelse för våra applikationer

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från umeaenergi.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Vi har ännu ingen kommentarsfunktion för att meddela brister i tillgänglighet, men du är varmt välkommen att kontakta oss via mail på tillganglighet@umeaenergi.se eller telefonnummer 090-16 00 20. Svarstiden för frågor på e-post är normalt 1-2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.
 • Radbrytningar används som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.
 • Det finns bildspel som inte går att pausa.
 • Filmer saknar textalternativ och syntolkning.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Det finns texter och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.
 • En del länkar kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande rubrik för uppläsande hjälpmedel.
 • Länktexter och sidflikar kan vara otydliga.
 • Funktioner är ibland oförutsägbara.
 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Det saknas genväg till huvudinnehåll och sektioner.
 • Det saknas fokusmarkering för delar av webbplatsen.
 • Webbplatsen har inte ställt in språk så uppläsningen riskerar att bli på engelska.
 • Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • En del knappar saknar namn och kan vara svåra att använda och förstå för användare med hjälpmedel.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information när det finns områden som går att fälla ut.

Oskäligt betungande anpassning

Umeå Energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Umeå Energi har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar oskäligt betungande anpassning för de listade problemen som vi inte lyckas åtgärda. Vi kommer inom kort att bygga en ny webbplats som ska vara helt tillgänglig.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av umeaenergi.se Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 9 september 2020.