Solcellskund som tittar på sin mobil, ståendes framför sitt hus

Tillgänglighet för Umeå Energis appar

Umeå Energi står bakom apparna Umeå Energi Hemma och Gröna Coachen. Den här sidan beskriver hur apparna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda dem.

Hur tillgänglig är apparna?

Vi är medvetna om att delar av apparna inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av apparna?

Om du behöver innehåll från någon av apparna som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Vi har ännu ingen kommentarsfunktion för att meddela brister i tillgänglighet, men du är varmt välkommen att kontakta oss via mail på tillganglighet@umeaenergi.se eller telefonnummer 090-16 00 20. Svarstiden för frågor på e-post är normalt 1-2 arbetsdagar.

Rapportera brister i apparnas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra apparnas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om apparnas tillgänglighet

Umeå Energi Hemma 

Den här appen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. En begränsning i tillgänglighet finns då det för närvarande inte är möjligt att få menyer, funktionsknappar och annan text i appen uppläst.

Gröna Coachen

Den här appen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. En begränsning i tillgänglighet finns då det för närvarande inte är möjligt att få menyer, funktionsknappar och annan text i appen uppläst.

Oskäligt betungande anpassning

Umeå Energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Leverantören har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på apparna. Vi hävdar oskäligt betungande anpassning för de listade problemen som vi inte lyckas åtgärda.

Hur vi testat apparna

Kalejdo (extern länk) har gjort en självskattning av appen Umeå Energi Hemma. Senaste bedömningen gjordes den 10 maj 2021. Redogörelsen uppdaterades senast den 22 juni 2021.

Publicerad: 26 januari 2023 08:17 av Umeå Energi AB