Illustration ursprungsmärkning

Ursprungsmärkning, utsläpp och miljöpåverkan

Miljöpåverkan i våra produkter

Specifika utsläpp för 2022 från el, fjärrvärme och fjärrkyla beräknade i gram/kWh.

Utsläpp i gram/kWhCO2SOxNOxStoft
El0--
Fjärrvärme510,0110,0960,003
Fjärrkyla33IUIUIU

Energikällor för vår el 2022

Under 2022 levererades vår energi från dessa energikällor

72% Vatten

10% Vind

2% Sol

16% Skog

Utökad energimix för vår el 2023

Energikällor för vår fjärrvärme

Under 2022 levererades vår fjärrvärme från dessa källor. Den största delen utgörs av energi som annars skulle gå förlorad.

Återvunnen

Förnybar

Fossil

Energikällor för vår fjärrkyla

Under 2022 levererades vår fjärrkyla från dessa källor.

Återvunnen

Förnybar

Fossil

Primärenergi - att hushålla med jordens resurser

Primärenergifaktor är ett mått på hur effektivt våra resurser används - innan energin når användaren - och hjälper oss att välja det bästa alternativet.

Primärenergifaktor
>1låg, effektiv energi
< 1hög, mycket energi har använts för att producera och distribuera energi

Årlig redovisning av miljövärden

Fjärrvärmens lokala miljövärden sammanställs årligen och omfattar beräkningar för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion. Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén. Redovisning av föregående år sker senast 1 juli.