Illustration ursprungsmärkning

Ursprungsmärkning och utsläpp

Diagrammen och tabellen visar ursprunget till all el, fjärrvärme och fjärrkyla som vi sålt under 2021, samt utsläppen för våra produkter under samma år.

Energikällor för el

Under 2022 levererades vår energi från dessa energikällor. Den största energikällan kommer från våra norrländska vatten i form av vattenkraft.

72% Vattenkraft

10% Vindkraft

16% Biokraft

2% Solenergi

Energikällor för fjärrvärme

Under 2021 levererades vår fjärrvärme från dessa källor. Den största delen utgörs av energi som annars skulle gå förlorad i form av avfall och restprodukter från skogsindustrin.

53,2% Biobränsle

36,9% Avfall

3,4% Torv

4,1% Spillvärme

1,9% Olja

0,5% El

Energikällor för fjärrkyla

Under 2021 levererades vår fjärrkyla från dessa källor. Den största delen utgörs av kyla producerad av restvärme (absorptionskyla) och el (kompressionskyla).

57% Kompressionskyla

32% Absorptionskyla

10% Frikyla

1% Kylöverskott

Miljöpåverkan i våra produkter

Specifika utsläpp från el, fjärrvärme och fjärrkyla där utsläppen är beräknade i gram/kWh. CO2-utsläppen från vår elproduktion är beräknade enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter.

Utsläpp i gram/kWhCO2SOxNOxStoft
El0--
Fjärrvärme590,0080,0960,003
Fjärrkyla32IUIUIU