Installation och säkerhet

Umeå Energi Elnät ska innan idrifttagning ges möjlighet att utföra kontroll av anslutnings- och mätanordning. En kontroll av produktionsanläggningen innebär inte att elnätsföretaget övertar ansvar och skyldigheter från producenten och installatören. Alla gällande föreskrifter och standarder ska följas.

Elkopplare

Inställnings- och gränsvärden

Drift- och underhållssäkerhet

Jordning och åskskydd

Installation av produktionsanläggning

Exempel på inkoppling i mätarskåp
Exempel på inkoppling i mätarskåp