Märkning av anläggning

Av säkerhetsskäl ska det i anläggningen finnas en varningsskylt som informerar om att en produktionsanläggning är ansluten. Det ska också finnas en skylt som visar vilken brytare som ska användas för frånkoppling av produktionsanläggningen. Det är anläggningsinnehavaren som ansvarar för märkning i den egna elanläggningen.

Märkning i kundanläggning

Märkning av kundanläggning

Exempel på märkning vid anslutning via brytare på fasad

Exempel på märkning vid anslutning via brytare på fasad