Anläggningsutformning

Information om olika alternativ för brytning av solcellsanläggningar som vi kommer att besikta (mätplats, brytaren, märkning) innan de blir godkända att anslutas till elnätet.

Anläggningstyp

Samtliga inklusive övrig erforderlig märkning