Anslutning av produktionsanläggningar typ A

Medgivande måste inhämtas hos Umeå Energi Elnät AB för all nyanslutning av småskalig produktion i enlighet med ellagen och de allmänna avtalsvillkoren i NÄT 2012K (privatperson) och NÄT 2012N (näringsidkare). Detta sker genom en föranmälan via vår installatörsweb.

Anläggningsstorlek

Hur stor servis/mätarsäkring krävs för en produktionsanläggning

Minsta servis/mätarsäkringMaximal effekt på produktionsanläggningen
16 A11 kW
20 A13,8 kW
25 A17,3 kW
35 A24,2 kW
50 A34,6 kW
63 A43,5 kW
Principschema för utförande

Anslutnings- och nätavgift

Processflöde ny produktionsanläggning

Umeå Energi Elnät ska innan idrifttagning ges möjlighet att utföra kontroll av anslutnings- och mätanordning. En kontroll av produktionsanläggningen innebär inte att elnätsföretaget övertar ansvar och skyldigheter från producenten och installatören. Alla gällande föreskrifter och standarder ska följas.