Anställd som skruvar i lyktstolpe

Installatörswebben

Umeå Energi Elnät jobbar med elektronisk för- och färdiganmälan. Anmäl era ärenden i installatörswebben Digpro. Här kan du logga in, få ett nytt lösenord, ansöka om inloggning eller ändra befintliga användare inom företaget.

Krav på kontaktuppgifter

Nu skickar vi digital offert via BankID till privatkunder vid nyanslutning. Det är därför obligatoriskt att fylla i korrekt telefonnummer och e-postadress till kund.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Nätanslutning - både för rådgivning och vid frågor

Solcellsanläggning

Samlade guider för de olika stegen och aktuella blanketter

Komplettering eller ändring av befintlig produktionsanläggning

Installationsanvisningar

Här hittar du våra installationsanvisningar och utformning samt krav på funktion lågspänning.

Besiktning

När färdiganmälan skickas in ska anläggningen vara klar för besiktning. Det vi kontrollerar finns sammanställt i vår checklista för besiktning av nätanslutning. Först när besiktningen godkänts skickas en arbetsorder till våra montörer. Vi besiktar anläggningar vid nyanslutningar och servisändringar.

Reservkraft/Ö-drift

Reservkraftsanläggningar skall vara utförd, kontrollerad och uppställd enligt gällande föreskrifter och svensk standard. I installerat skick ska anläggningen vara utrustat med de skyddsanordningar som krävs enligt starkströmsföreskrifterna samt följa Energiföretagens tekniska anvisningar inklusive erforderlig dokumentation och märkning.

Flera anläggningar på samma servis

Om det finns flera anläggningar (exempelvis lägenheter) i en byggnad behöver ni fylla i denna lista för alla tillkommande anläggningar/mätare. Bifoga den sedan via installatörswebben i berört ärende. Bilagans syfte är att skapa tydlighet vilket gör att anläggningarna kan tas i drift enligt tidplan.

Strömtransformatorer

Här hittar ni förtydligad information gällande mätning med strömtransformator från 80A.