Anställd som skruvar i lyktstolpe

Elinstallatörer

Här kan du som jobbar som elinstallatör åt Umeå Energi Elnät hitta all relevant information samt länk till vår Installatörswebb. I vår installatörswebb gör du din för- och färdiganmälan. Har du några funderingar så är det bara att kontakta oss.

Installatörswebben

Umeå Energi Elnät jobbar med elektronisk för- och färdiganmälan. Anmäl era ärenden i installatörswebben Digpro. Här kan du logga in, få ett nytt lösenord, ansöka om inloggning eller ändra befintliga användare inom företaget.

Krav på kontaktuppgifter

Nu skickar vi digital offert via BankID till privatkunder vid nyanslutning. Det är därför obligatoriskt att fylla i korrekt telefonnummer och e-postadress till kund.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Nätanslutning - både för rådgivning och vid frågor

Solcellsanläggning

När föranmälan skickas in gällande en solcellsläggning behöver korrekt blankett vara ifylld samt påskriven av kund och elinstallatör. Detta är tvingade då det är branschstandard.

Blankett mikroproduktion - Rikta Rätt

Finns växelriktaren med på Rikta Rätt, använd denna blankett. Växelriktare på Rikta Rätt listan är granskade noggrant och förenklar dokumentation och granskning.

Blankett mikroproduktion

Om växelriktaren inte finns med på Energiföretagens Rikta Rätt lista, använd denna blankett i dialogen med oss

Installationsmedgivande för mikroproduktionsanläggning

Här hittar du vår bilaga för installationsmedgivandet för mikroproduktionsanläggning.

Anslutning av mikroproduktion

Tillstånd måste inhämtas hos Umeå Energi Elnät AB för all nyanslutning av småskalig produktion. Läs mer här!

Besiktning

När färdiganmälan skickas in ska anläggningen vara klar för besiktning. Det vi kontrollerar finns sammanställt i vår checklista för besiktning av nätanslutning. Först när besiktningen godkänts skickas en arbetsorder till våra montörer. Vi besiktar anläggningar vid nyanslutningar och servisändringar.

Lägenheter i flerbostadshus

Om din föranmälan avser lägenheter i ett flerbostadshus önskar vi att denna lista fylls i för alla tillkommande lägenheter och bifogas via installatörswebben i berört ärende. Bilagans syfte är att skapa tydlighet vilket gör att anläggningarna kan tas i drift enligt tidplan.

Strömtransformatorer

Här hittar ni förtydligad information gällande mätning med strömtransformator från 80A.

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se