Anställd som skruvar i lyktstolpe

Så går det till

Anmäl ärende

Föranmälan. färdiganmälan, blanketter, följa ditt ärende.

Ny användare

Registrera ny användare inom företaget på installatörswebben.

Ändra användare

Ändra befintliga användare inom företaget på installatörswebben.

Vid för- och färdiganmälan

Guider

Är du osäker på hur du går tillväga för att skapa för- och färdiganmälan? Kolla in våra guider.

Krav på kontaktuppgifter

Nu skickar vi digital offert via BankID till alla våra kunder vid elnätsärenden. Det är därför obligatoriskt att fylla i korrekt kundinformation i föranmälan. Om uppgifterna saknas kommer vi inte kunna behandla din anmälan.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Nätanslutning - både för rådgivning och vid frågor

Solcellsanläggning

Samlade guider för de olika stegen och aktuella blanketter

Föranmälansblankett produktion

Vid ärenden om produktionsanläggning bifogas följande blankett i ärendet. Växelriktare på Rikta Rätt-listan är granskade noggrant och säkerställer ett säkert elnät med god elkvalitet. Umeå Energi Elnät godkänner därför endast växelriktare som finns med på Rikta Rätt-listan.

Anslutning

Anslutning av produktionsanläggningar typ A.

Tekniska riktlinjer

För installation, elkopplare, jordning, åskskydd m.m.

Märkning av anläggning

Varningsföreskrifter vid märkning av anläggning.

Utformning

Alternativ för brytning anläggningar innan anslutningskontroll.

Komplettering eller ändring av befintlig produktionsanläggning

Anvisningar

Här hittar du våra installationsanvisningar och utformning samt krav på funktion lågspänning.

Anslutningskontroll

När färdiganmälan skickas in ska anläggningen vara klar för anslutningskontroll. Det vi kontrollerar finns sammanställt i vår checklista för anslutningskontroll av nätanslutning. Först när anslutningskontrollen godkänts skickas en arbetsorder till våra montörer. Vi kontrollerar anläggningar vid nyanslutningar och servisändringar.

Reservkraft/Ö-drift

Reservkraftsanläggningar skall vara utförd, kontrollerad och uppställd enligt gällande föreskrifter och svensk standard. I installerat skick ska anläggningen vara utrustat med de skyddsanordningar som krävs enligt starkströmsföreskrifterna samt följa Energiföretagens tekniska anvisningar inklusive erforderlig dokumentation och märkning.

Flera anläggningar på samma servis

Om det finns flera anläggningar (exempelvis lägenheter) i en byggnad behöver ni fylla i denna lista för alla tillkommande anläggningar/mätare. Bifoga den sedan via installatörswebben i berört ärende. Bilagans syfte är att skapa tydlighet vilket gör att anläggningarna kan tas i drift enligt tidplan.

Strömtransformatorer

Här hittar ni förtydligad information gällande mätning med strömtransformator från 80A.