Anställd som skruvar i lyktstolpe

Elinstallatörer

Här kan du som jobbar som elinstallatör åt Umeå Energi Elnät hitta all relevant information samt länk till vår Installatörswebb. I vår installatörswebb gör du din för- och färdiganmälan. Har du några funderingar så är det bara att kontakta oss.

Installatörswebben

Umeå Energi Elnät jobbar med elektronisk för- och färdiganmälan. Anmäl era ärenden i installatörswebben Digpro. Här kan du logga in, få ett nytt lösenord, ansöka om inloggning eller ändra befintliga användare inom företaget.

Krav på kontaktuppgifter

Nu skickar vi digital offert via BankID till privatkunder vid nyanslutning. Det är därför obligatoriskt att fylla i korrekt telefonnummer och e-postadress till kund.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Nätanslutning - både för rådgivning och vid frågor

Solcellsanläggning

Samlade guider för de olika stegen och aktuella blanketter

Tillstånd inhämtas hos Umeå Energi Elnät AB för alla produktionsanläggningar som ska anslutas till elnätet

Installationsarbeten för produktionsanläggningar ska därför föregås av en föranmälan till Umeå Energi Elnät AB

Till föranmälan ska alltid en korrekt ifylld blankett bifogas

Blanketten ska skrivas under av både elinstallationsföretag och kund för att vara giltig

Föranmälansblankett produktion – Rikta Rätt

Finns växelriktaren med på Rikta Rätt, använd denna blankett. Växelriktare på Rikta Rätt listan är granskade noggrant och förenklar dokumentation och granskning.

Föranmälansblankett produktion

Om växelriktaren inte finns med på Energiföretagens Rikta Rätt lista, använd denna blankett i dialogen med oss

Besiktning

När färdiganmälan skickas in ska anläggningen vara klar för besiktning. Det vi kontrollerar finns sammanställt i vår checklista för besiktning av nätanslutning. Först när besiktningen godkänts skickas en arbetsorder till våra montörer. Vi besiktar anläggningar vid nyanslutningar och servisändringar.

Flera anläggningar på samma servis

Om det finns flera anläggningar (exempelvis lägenheter) i en byggnad behöver ni fylla i denna lista för alla tillkommande anläggningar/mätare. Bifoga den sedan via installatörswebben i berört ärende. Bilagans syfte är att skapa tydlighet vilket gör att anläggningarna kan tas i drift enligt tidplan.

Strömtransformatorer

Här hittar ni förtydligad information gällande mätning med strömtransformator från 80A.

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se