Lönsamt avtal för solel

Solen är en förnybar energikälla, och produktion av solel bidrar till mer förnybar el i Umeås energisystem. För småskaliga mikroproducenter ger solen också en extra inkomst i form av ersättning för såld överskottsel. För att underlätta för Umeåborna förbättrar Umeå Energi Elhandel sitt erbjudande och höjer ersättningen, affärsutvecklare Stina Levisson berättar mer.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:28 av Umeå Energi Elhandel AB

En ung person håller en telefon medan hen flyttar sina saker in i sitt nya boende

Sälj ditt elöverskott till Umeå Energi

Hustak med solpaneler på med solnedgång i bakgrunden

Innan du tecknar avtal

En äldre person i en gul jacka och tröja tittar på sin telefon

Energilagring med batterier