Vi sponsrar hållbara insatser inom miljö, kultur och socialt engagemang

Vi vill med vår sponsring hjälpa föreningslivet att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling. Detta genom att utföra en hållbar insats under året inom en eller flera av de tre olika områdena som hållbarhet bygger på, nämligen; Miljö, Ekonomi, Socialt/kulturellt.

Laget, dansgruppen eller konstklubben  - vi välkomnar alla att söka!

För att söka behöver du uppfylla våra riktlinjer för hållbar sponsring. Alla ansökningar bedöms utifrån ett hållbart perspektiv och skattas lika utifrån Umeå Energis sponsringspolicy. Här följer några av våra bedömningskriterier.

  • Verksamhet i Umeå med kranskommuner.
  • Ideellt samt religiöst och politiskt obunden.
  • Bedriver en seriös verksamhet inom sitt område (kultur, idrott, samhälle, miljö etcetera).
  • Vill genomföra en insats inom hållbarhet med syfte att utveckla den egna verksamheten.  
  • Att ansökan inkommit i god tid, helst två månader innan ett eventuellt genomförande
  • Att det upprättas ett skriftligt samarbetsavtal mellan parterna.

Vi sponsrar insatser med 5 eller 10 tusen kronor

Vi sponsrar insatsen med maximalt 10 000 kr. Fundera kring vilka kostnader er insats innebär och redovisa dem gärna när ni ansöker. Om er insats innebär större kostnader än de Umeå Energi ersätter kan den ändå bli beviljad. Ni ansvarar då själva för de överstigande kostnaderna.

Vår syn på hållbarhet bygger på framtida generationers möjligheter

I dag används begreppet hållbarhet flitigt och det tycker vi är bra. Vår syn på hållbarhet utgår från definitionen ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Det innebär att våra framtida generationer ska ha det lika bra som oss när det gäller ekonomisk, social/kulturell och ekologisk utveckling. Alla tre dimensioner behövs för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling – fallerar en är det mycket möjligt att alla tre gör det.

Exempel på hållbara insatser

En hållbar insats genomförs inom ett år efter att samarbetet inleds. Insatsen utförs inom en eller flera av de tre olika områdena som hållbarhet bygger på, alltså miljö, ekonomi, socialt/kulturellt. Vi drar inga skarpa avgränsningar mellan de tre olika områdena, utan vill istället inspirera Umeåregionens föreningar till att genomföra en insats som gör skillnad utifrån just den föreningens förutsättningar.

Här kan du läsa om några hållbara insatser som vi har beviljat.

Vi är övertygade om att ni sitter på egna och fler idéer på hur ni kan bidra till en hållbar framtid i Umeåregionen. Vi ser fram emot att hjälpa er uppfylla er insats. Har ni fler frågor kan ni ringa oss varje helgfri måndag via växeln 090-16 00 00, klockan 15.00–17.00.

Ansök om sponsring