Barn springer på löparbana

För en hållbar sponsring där alla är vinnare

Vi stöttar föreningar som gör bra saker för vår gemensamma framtid

Umeå har ett starkt föreningsliv som engagerar en stor del av regionens invånare. Vi strävar efter att bidra till att även kommande generationer ska ha möjlighet att bo, leva och delta aktivt i det lokala samhället. Vi arbetar för att stärka Umeås sociala hållbarhet genom innovation, stödjande initiativ och samarbeten med lokala partners. Vi hjälper föreningar och ideella organisationer att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling.

Ansökan och kontakt

Tillsammans gör vi Umeå bättre

Vi uppmanar och uppmuntrar till gemensam träning och delad publik. Genom att utbyta kunskap och erfarenheter kan vi växa tillsammans. När du besöker våra sponsrade föreningars event kan du mycket väl mötas av fler oväntade upplevelser, tack vare samarbetet föreningar emellan. Håll utkik!

Energiparken ovanifrån

Riktlinjer för sponsring

Vi sponsrar hållbara insatser inom miljö, kultur och socialt engagemang.

Pojke vid fotbollsmål

Ansök om sponsring

Vi tar emot ansökningar under två perioder varje år, en på våren och en på hösten.

Barn hoppar i idrottshall

Axplock av samarbeten

Ett urval av de föreningar vars hållbara insatser vi sponsrat.

Barn klättrar på klättervägg

Årets mest hållbara förening

Utmärkelsen lyfter föreningar som tydligt visar på att deras insatser bidrar till en hållbar framtid i regionen.