Föreningen Vän i Umeå åker längdskidor

Hållbar sponsring och riktlinjer

Vi sponsrar hållbara insatser inom miljö, kultur och socialt engagemang. Vi vill med vår sponsring hjälpa föreningslivet att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling. Detta genom att utföra en hållbar insats under året inom ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet.

Laget, dansgruppen eller konstklubben – vi välkomnar alla att söka!

För att söka behöver verksamheten uppfylla våra riktlinjer för hållbar sponsring. Alla ansökningar bedöms utifrån ett hållbart perspektiv och skattas lika utifrån Umeå Energis sponsringspolicy. Här följer några av våra bedömningskriterier.

  • Verksamhet i Umeå med kranskommuner.

  • Ideellt samt religiöst och politiskt obunden.

  • Bedriver en seriös verksamhet inom sitt område (kultur, idrott, samhälle, miljö etcetera).

  • Vill genomföra en specifik insats inom hållbarhet med syfte att utveckla den egna verksamheten.

  • Att ansökan inkommit i god tid, minst två månader innan ett eventuellt genomförande.

  • Att det upprättas ett skriftligt samarbetsavtal mellan parterna.

Vi sponsrar insatser med 5 000 eller 10 000 kr

Vi sponsrar insatsen med maximalt 10 000 kr. Fundera kring vilka kostnader er insats innebär och redovisa dem gärna när ni ansöker. Om er insats innebär större kostnader än de Umeå Energi ersätter kan den ändå bli beviljad. Ni ansvarar då själva för de överstigande kostnaderna.

Vår syn på hållbarhet bygger på framtida generationers möjligheter

I dag används begreppet hållbarhet flitigt och det tycker vi är bra. Vår syn på hållbarhet utgår från definitionen ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Det innebär att våra framtida generationer ska ha det lika bra som oss när det gäller ekonomisk, social/kulturell och ekologisk utveckling. Alla tre dimensioner behövs för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling – fallerar en är det mycket möjligt att alla tre gör det.

Exempel på hållbara insatser

En hållbar insats genomförs inom ett år efter att samarbetet inleds. Insatsen utförs inom en eller flera av områdena miljö, ekonomi, socialt/kulturellt. Vi drar inga skarpa avgränsningar mellan de tre, utan vill istället inspirera Umeåregionens föreningar till att genomföra en insats som gör skillnad utifrån just den föreningens förutsättningar.

Här kan du läsa om ett urval hållbara insatser som vi har beviljat sponsring till.

Vi är övertygade om att ni sitter på egna och fler idéer på hur ni kan bidra till en hållbar framtid i Umeåregionen. Vi ser fram emot att hjälpa er!

Till sidan där du kan fylla i sponsringsansökan.

Publicerad: 19 maj 2023 07:25 av Umeå Energi AB