Årets mest hållbara förening

Sävar IK – Årets mest hållbara förening 2022

Med motiveringen: 

Med ett brett utbud av aktiviteter finns alla möjligheter att hitta sin idrott hos Sävar IK. Föreningen bidrar till ett aktivt samhälle genom att engagera över
1 000 medlemmar. Med stor öppenhet utvecklas verksamheten utifrån efterfrågan. Tack vare ett omtänksamt medskapande och engagemang får fler ta del av ett livslångt idrottande. Sävar IK är ett föredöme för hållbart föreningsliv.

Sigill Årets mest hållbara förening

Vi stödjer föreningar inom ett stort antal områden med vår passion – en hållbar framtid. Med dessa utmärkelser vill vi ytterligare lyfta föreningar som tydligt visar på att deras insatser bidrar till en hållbar framtid i regionen.

Tillsammans gör vi Umeå bättre!

Alla föreningar i Umeåregionen har möjlighet att vinna denna utmärkelse. Priset delas ut årligen i samband med Umeå Idrottsgala. I potten ligger 20 000 kr för att fortsätta föreningens arbete mot en hållbar framtid. Priset går till den förening som utvecklat sin verksamhet mot ökad hållbarhet genom en sund ekonomi, ansvar för miljö, jämställdhet och mångfald.

Tidigare vinnare

2021

KFUM - Årets mest hållbara förening
Med ett inkluderande förhållningssätt får barn och unga växa i en demokratisk anda med framtidstro. Föreningen präglas av högt engagemang, trygghet och tillit.

2020

Vän i Umeå - Årets mest hållbara förening
De nominerade: Vän i Umeå, Hjälteföreningen och Sävar IK.
Med ett stort antal samarbetspartners och ideella krafter engagerar och involverar Vän i Umeå på ett föredömligt och socialt hållbart sätt – som gör Umeå öppnare och världen vänligare!

2019

Gimonäs Umeå IF - Årets mest hållbara förening
De nominerade: Sävar IK, Stöcke IF och Gimonäs Umeå IF.
Gimonäs Umeå IF - är en förening som är ett lysande exempel på hur idrotten kan förena människor för att bidra till ökad hållbarhet.

2018

Umeå Orienteringsklubb - Årets mest hållbara förening
De nominerade: Umeå Orienteringsklubb, Vän i Umeå och Fritidsbanken.
Umeå Orienteringsklubb är en stabil förening som arbetar långsiktigt med folkhälsa och livslångt idrottande, upptäckarglädje och gemenskap för ung som gammal.

2017

IFK Umeå - Årets mest hållbara förening
De nominerade: Umeå Orienteringsklubb, IFK Umeå och IKSU kampsport.
IFK Umeå är en stabil förening som kontinuerligt arbetar med hållbarhet – som kännetecknas av idrottslig mångfald och erbjuder människor gemenskap och utveckling genom hela livet.

2016

Sävar IK - Årets mest hållbara förening
De nominerade: Sävar IK, Umeå Brottarförening och Umeå Korpenförening.
Föreningen engagerar med sina över 800 medlemmar en stor del av samhället och med ett brett utbud av aktiviteter finns möjligheten för alla att hitta sin idrott. Det livslånga idrottandet syftar till en hållbar livsstil där glädje och intresse baseras på aktivitet och medskapande. Klubbens visionen är ”Tillsammans skapar vi Europas mest aktiva samhälle”

...

Jalles TC -  Årets mest hållbara insats*
Stipendiet för Årets mest hållbara insats 2016 tilldelas Jalles TC för säkra löprundor i Umeå.
Jalles Training Camp Umeå belönas för att de, utöver sin ordinarie verksamhet, satsar på att kartlägga säkra löprundor i Umeå - med fokus på belysning och tillgänglighet för alla. Bra löprundor läggs upp för allmänheten på Jalles webbplats. Satsningen bidrar till att alla kan känna löparglädje i ett tryggt och säkert Umeå samt en ökad hälsa bland Umeåborna.

2015

Obbola IK - Årets mest hållbara förening
De nominerade: Obbola IK, Holmsundsgymnasterna och Ersboda SK.
Stipendiet tilldelades Obbola IK för sitt arbete med en multiarena som kan nyttjas av personer i alla åldrar. Med glädje och gemenskap i en bredd av livslånga aktiviteter bygger föreningen broar mellan unga och äldre. Långsiktiga samarbeten och ett stort engagemang visar goda resultat i form av naturliga mötesplatser och hållbara investeringar.

...

Öppen Gemenskap - Årets mest hållbara insats*
Stipendiet för Årets mest hållbara insats 2015 tilldelas Öppen Gemenskap för sitt arrangemang av ett drogfritt sommarläger för barn och vuxna. Priset delades ut den 19 september i samband med invigningen av Umeå Energi Arena, som en del i SEE-hållbarhetsveckan.
En aktivitet som på ett direkt sätt bidrar till ett hållbart samhälle genom att med välmående och glädje i fokus stötta de som är viktigast för vårt framtida samhällsklimat - nämligen barnen. 

.........

* Årets mest hållbara insats var ett pris som fram till 2016 tilldelades Umeås föreningslivs mest hållbara insats. Från och med 2017 är det endast ett pris som delas ut: Årets mest hållbara förening.