Ungdomar dansar i Energiparken

För en hållbar sponsring där alla är vinnare

Umeå har ett starkt föreningsliv som engagerar en stor del av regionens invånare. Vi strävar efter att bidra till att även kommande generationer ska ha möjlighet att bo, leva och delta aktivt i det lokala samhället. Därför stöttar vi föreningar som gör bra saker för vår gemensamma framtid.

Sponsring till stora och små verksamheter är ett sätt att återinvestera i regionen och ge tillbaka till Umeåborna.

I vår roll som samhällsutvecklare kommer ett ansvar att bidra till en hållbar framtid för alla regionens invånare. Vi arbetar för att stärka Umeås sociala hållbarhet genom innovation, stödjande initiativ och samarbeten med lokala partners. Även vår sponsring bidrar till hållbarhet. Vi hjälper föreningar och ideella organisationer att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling.

Tillsammans gör vi Umeå bättre

Vi uppmanar och uppmuntrar till gemensam träning och delad publik. Genom att utbyta kunskap och erfarenheter kan vi växa tillsammans. När du besöker våra sponsrade föreningars event kan du mycket väl mötas av fler oväntade upplevelser, tack vare samarbetet föreningar emellan. Håll utkik!

Innan ni ansöker om hållbar sponsring

Innan ni skickar in er ansökan vill vi att ni funderar igenom hur er förening kan bidra till en bättre Umeåregion. Läs gärna mer om våra riktlinjer för sponsring. Utgå från er verksamhet, vi är övertygande om att ni har gott om innovativa idéer, handlingskraft och vilja att göra en insats för en mer hållbar framtid.

Våga tänk innovativt, vi stöttar stora som små idéer!

Föreningen Vän i Umeå åker längdskidor

Riktlinjer för sponsring

Vi sponsrar hållbara insatser inom miljö, kultur och socialt engagemang. Riktlinjerna behöver vara uppfyllda för att ansökan ska beaktas.

Pojke vid fotbollsmål

Ansök om sponsring

Vi tar emot ansökningar för hållbar sponsring under två perioder per år, en under våren och en under hösten.

Sigill Årets mest hållbara förening

Årets mest hållbara förening

Med utmärkelsen vill vi ytterligare lyfta föreningar som visar på att deras insatser bidrar till en hållbar framtid i regionen.

Barn hoppar i idrottshall

Hållbara samarbeten

Ett urval av sponsrade hållbara insatser genom åren - som kan inspirera till nya idéer.

Kontaktinformation sponsring

Så roligt att du är intresserad av vår sponsring. Vill du ansöka om sponsring ska du fylla i formuläret under aktuella ansökningsperioder. Har du övriga frågor om sponsring, vänligen kontakta kundservice så får du hjälp vidare.