Bild över en buss i Umeå

Samarbeten och projekt

Umeå Energi är en viktig samhällsaktör i arbetet med hållbar energiomvandling vilket resulterar i vårt eget hållbarhetsarbete och ett stort engagemang i flertalet hållbarhetsprojekt, där det EU-finansierade RUGGEDISED och partnersamarbeten med näringsliv, kommun och universitet är exempel.

Illustration av grön företagsamhet

Framtidens hållbara industrimiljöer

Umeå Energi är projektägare för det treåriga EU-projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer som ska lägga grunden för hållbarhetssamverkan mellan industriföretagen och offentliga aktörer i Umeåregionen.

Bild över Gamla Bron, Umeå

Tomtebo strand - en ny stadsdel i Umeå i internationell framkant

Projektet Tomtebo strand är en del i Umeå kommuns ambition att uppnå klimatneutralitet till 2030. Stadsdelen ska bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och ha flexibel, nytänkande infrastruktur som innefattar moderna lösningar för byggnader, transporter och effektiv energiförsörjning.

Bild med två lastbilar som kör över en bro

Grön infrastrukturell omställning

Genom samarbeten driver vi vårt framåtblickande arbete med att hitta nya energi- och kommunikationslösningar för att snabba på omställningen i regionen och samhället.

Illustration Ruggedised

Projekt RUGGEDISED

Hur ser framtidens hållbara och smarta stad ut? Det kan du få en inblick i via EU-projektet Ruggedised, där Umeå Energi deltar för att pröva ny teknik och nya affärsmodeller som kan reducera klimatpåverkan. Inom projektet genomförs fullskaliga tekniktester i stadsmiljö.

Modellhus i förgrunden. Person som sitter med papper i bakgrunden.

Samverkan för hållbara hem

Bostaden är ett kommunalt bostadsbolag i Umeå med en vision om att erbjuda hållbara hem för alla. Bostaden samarbetar med Umeå Energi i flera projekt för att minska energianvändningen och effektbehovet i företagets fastigheter.

Illustration 2 Mend-ix

2 MEND-IX

Umeå Energi går in samarbetet 2 MEND-IX tillsammans med andra fjärrvärmeföretag som vill verka för en ansvarfull avfallshantering i partnerskap med återvinningsföretag.