Bild över en buss i Umeå

Samarbeten och projekt

Umeå Energi är en viktig samhällsaktör i arbetet med hållbar energiomvandling vilket resulterar i vårt eget hållbarhetsarbete och ett stort engagemang i flertalet hållbarhetsprojekt, där det EU-finansierade RUGGEDISED och partnersamarbeten med näringsliv, kommun och universitet är exempel.

Pågående projekt

Person som kör kran ses bakifrån styra över stor gripklo med avfall för förbränning

FossilEye minskar utsläpp

Nygammal teknik för att skanna avfall ska minska andelen fossil plast i avfallsförbränningen. Satsningen kallas FossilEye och är ett samarbete mellan Umeå Energi, Vattenfall och Tekniska Verken.

Blue Supply Chains

Projektet undersöker möjligheten att erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning för fartyg i svenska hamnar samt ska studera förutsättningarna för grön vätgasproduktion i Sverige. Umeå står i centrum för den svenska delen av projektet.

Bild med två lastbilar som kör över en bro

Grön infrastrukturell omställning

Genom samarbeten driver vi vårt framåtblickande arbete med att hitta nya energi- och kommunikationslösningar för att snabba på omställningen i regionen och samhället.

Illustration av nybyggt område

Tomtebo strand

En ny stadsdel i Umeå i internationell framkant. Projektet Tomtebo strand är en del i Umeå kommuns ambition att uppnå klimatneutralitet till 2030. Stadsdelen ska bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och ha flexibel, nytänkande infrastruktur som innefattar moderna lösningar för byggnader, transporter och effektiv energiförsörjning.

Illustration 2 Mend-ix

2 MEND-IX

Umeå Energi går in samarbetet 2 MEND-IX tillsammans med andra fjärrvärmeföretag som vill verka för en ansvarfull avfallshantering i partnerskap med återvinningsföretag.

Modellhus i förgrunden. Person som sitter med papper i bakgrunden.

Samverkan för hållbara hem

Bostaden är ett kommunalt bostadsbolag i Umeå med en vision om att erbjuda hållbara hem för alla. Bostaden samarbetar med Umeå Energi i flera projekt för att minska energianvändningen och effektbehovet i företagets fastigheter.

Avslutade projekt

Flygvy över några av våra anläggningar på Ålidhem

Framtidens hållbara industrimiljöer

Under tre år har Umeå Energi lett och medverkat i projektet Framtidens Hållbara Industrimiljöer som lagt grunden för hållbarhetssamverkan mellan industriföretagen och offentliga aktörer i Umeåregionen.

Illustration Ruggedised

RUGGEDISED

Hur ser framtidens hållbara och smarta stad ut? Det kan du få en inblick i via EU-projektet Ruggedised, där Umeå Energi deltar för att pröva ny teknik och nya affärsmodeller som kan reducera klimatpåverkan. Inom projektet genomförs fullskaliga tekniktester i stadsmiljö.