bild på anställd

För dig som värme och kyla installatör

Här kan du ta del av dokument och information om tekniska installationsanvisningar för fjärrvärme och fjärrkyla i vårt nät.

Vad kan vi hjälpa dig med?

PM innan avtal

Här kan du ladda ner PM som ska skickas in innan avtal för fjärrvärme eller fjärrkyla kan skrivas.

Lokala bestämmelser

Här hittar du våra lokala bestämmelser för installation av fjärrvärme-och fjärrkylacentraler.