Vy över Umeås skyline

Umeå kommunföretag – en central katalysator för Umeå

När de nya ägardirektiven trädde i kraft 2022 innebar det en ny roll för Umeå Energi. Framför allt fick organisationen ett större mandat att jobba med gemensamma frågor som inte är direkt kopplade till kärnverksamheten, och ett mer övergripande ansvar för samhällsomställningen.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:32 av Umeå Energi AB

Person som sitter vid en brasa på en strand

Hållbar utveckling