Hållbarhetspolicy

Umeå Energi är en energi- och kommunikationskoncern med visionen om en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi har definierat hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv i Det ansvarsfulla företagandet. Denna definition ligger till grund för våra affärsmässiga beslut som baseras på värdering av våra risker och möjligheter. Vår ambition är att bidra till en cirkulär omställning och ett hållbart samhälle för människor och miljö. Vi vill vara en positiv kraft i samhället och en förebild i energibranschen.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:34 av Umeå Energi AB

Person som sitter vid en brasa på en strand

Hållbar utveckling