Person som tittar på en värmecentral

Tips för ditt fjärrvärmesystem

1. Rätt tryck

Tänk på

Tips

2. Kontrollera och avlufta elementen

Tänk på

Tips

3. Motionera termostatventil

Tips

Om ett eller flera element fortfarande inte är varma efter att du gjort dessa steg, kontakta oss så hjälper vi dig.

Till kundservice