Person som tittar på en värmecentral

Tips för ditt fjärrvärmesystem

När kallare utomhustemperaturer smyger sig på, är det en god idé att se över ditt fjärrvärmesystem och elementen i din bostad. För dig som bor i villa är det tre moment du kan göra själv för att få ut den värme du önskar i ditt hem. I följande tre korta filmer vägleder vi dig.

1. Rätt tryck

För att värmen ska nå ut i alla rum behöver det vara rätt tryck i rör och element.

 • Kontrollera trycket på manometern i din fjärrvärmecentral

 • Trycket ska ligga på 1,0-1,2 bar under de kalla månaderna (trycket sjunker normalt under sommaren – vänta alltid tills det blivit kallare ute innan du ökar trycket)

 • Är trycket under 1 bar behöver du öka trycket genom att fylla på vatten

 • Öppna påfyllningsventilen i fjärrvärmecentralen och stäng den när önskat tryck är uppnått

Tänk på

Händer inget på en lång stund trots att du hör att vatten kommer in i systemet – stäng då ventilen och kontakta oss.

Tips

Använd dig av en skiftnyckel som du fäster runt påfyllningsventilen för att få en längre hävarm om ventilen är trög att öppna och stänga.

2. Kontrollera och avlufta elementen

Om något eller några element inte blir tillräckligt varma eller inte varma alls, kan det bero på att de behöver avluftas.

 • Kontrollera att termostaterna på dina element inte är stängda eller satta lågt

 • Vänta ett par timmar efter att du trycksatt systemet och vridit upp termostaterna

 • Kontrollera om elementen blivit varma

 • För att avlufta dina element behöver du en luftningsnyckel som passar luftningsnippeln på elementen

 • Vrid försiktigt om luftningsnippeln med nyckeln tills det börjar pysa luft

 • Stäng av när luften tar slut och det börjar komma vatten

 • Kontrollera trycket i din fjärrvärmecentral igen och fyll på till 1,0-1,2 bar om det behövs

Tänk på

Vrid om luftningsnyckeln varsamt för att inte riskera att nippeln hoppar ur och det kommer mycket vatten från elementet.

Tips

Ha gärna en trasa eller behållare till hands när du avluftar elementet, då det kan komma lite vatten när du fått ut all luft.

3. Motionera termostatventil

Om ett eller flera element fortfarande inte blir varma kan det bero på att termostatventilerna sitter fast. Då behöver du motionera dessa.

 • Montera bort termostaten

 • Termostatventilen är den lilla pigg som sitter bakom termostaten

 • Motionera termostatventilen genom att trycka in ventilen ett par gånger, förslagsvis med en skiftnyckels breda sida

 • Om ventilen inte fjädrar tillbaka – knacka på den lätt tills den fjädrar ut

 • Montera tillbaka termostaten

Tips

Beroende på vilken termostat du har kan olika verktyg behöva användas. Ofta har leverantörerna som säljer termostater bra information på sin hemsida om hur du på bästa sätt monterar bort just dina termostater.

Om ett eller flera element fortfarande inte är varma efter att du gjort dessa steg, kontakta oss så hjälper vi dig.

Till kundservice