Flytt av fjärrvärmeledning

I samband med bygget av Norrbotniabanan kommer Umeå Energi på uppdrag av Trafikverket att flytta en fjärrvärmeledning nära Dåva Kraftvärmeverk. I samband med detta kommer fjärrvärmevatten från rörledningen att släppas ut. Utsläppet sker under fredag och lördag 20 - 21 maj.

Fjärrvärmevattnet är grönfärgat kranvatten vilket eventuellt kan synas i Tavleån. Den gröna färgen, som används för att underlätta läcksökning, kommer från ämnet pyranin - ett ofarligt färgämne som bland annat används i tvål och diskmedel. Det planerade utsläppet påverkar inte miljö eller människors hälsa. Umeå Kommun är informerad.