Ursprungsmärkning

Ursprungsmärkning och utsläpp

Diagrammen och tabellen visar ursprunget till all el, fjärrvärme och fjärrkyla som vi sålt under 2021, samt utsläppen för våra produkter under samma år.

Energikällor för EL

Under 2021 levererades vår energi från dessa energikällor. Den största energikällan kommer från våra norrländskavatten i form av vattenkraft.

Ursprungsmärkning EL

Energikällor för Fjärrvärme

Under 2021 levererades vår fjärrvärme från dessa källor. Den största delen utgörs av energi som annars skulle gå förlorad i form av avfall och restprodukter från skogsindustrin.

Ursprungsmärkning EL

Energikällor för Fjärrkyla

Under 2021 levererades vår fjärrkyla från dessa källor. Den största delen utgörs av kyla producerad av restvärme (absorptionskyla) och el (kompressionskyla).

Ursprungsmärkning EL

Miljöpåverkan i våra produkter

Specifika utsläpp från el, fjärrvärme och fjärrkyla där utsläppen är beräknade i gram/kWh. CO2-utsläppen från vår elproduktion är beräknade enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (öppnas i nytt fönster).

CO2 SOx NOx Stoft
El 0 - -
Fjärrvärme 59 0,008 0,096 0,003
Fjärrkyla 32 IU IU IU

IU = Ingen uppgift