Positivt besked angående Norrlandsskatten – tack för allt stöd!

Kommuner, företag och hushåll i norr drabbas av skattehöjningen

Vi har fått ett positivt besked om Norrlandsskatten. Den 2 mars presenterade finansdepartementet ett nytt förslag där skatterabatten får vara kvar. Fantastiskt bra tycker vi. Namninsamlingen är därför avslutad. Stort tack till er alla för ert fina engagemang.

Vi har valt att behålla den här sidan för att informationen ska få finnas kvar. 


Finansdepartementet har igår onsdagen den 2 mars svarat i en promemoria och presenterat hur man ska gå till väga för att behålla lägre elskatter i 46 kommuner i norra Sverige och samtidigt leva upp till EUs krav. 

Det förslag som presenterades innebär att hushåll, offentlig verksamhet och privata företag inom servicesektorn även efter årsskiftet får behålla skatterabatten om än sänkt från dagens 9,9 öre till 9,6 öre. Vi har tagit del av den promemoria som finansdepartementet offentliggjort och efter samtal med departementet är vi optimistiska även om inte alla konsekvenser eller administrativa rutiner ännu är spikade.

Stort tack för allt engagemang och stöd!

Stort tack till alla som har varit med och visat sitt stöd i frågan. Hittills har 8700 personer skrivit under vårt upprop som vi startade på söndag kväll. Vi behåller namninsamlingen öppen till början av vecka 10. Namnlistan kommer sen att lämnas till finansminister Magdalena Andersson. 

Skriv under namnlistan. Säg NEJ till chockhöjd elskatt i Norrland!


Från den 1 januari 2017 kan skatten på el höjas med 50 procent för oss som bor och verkar i norra Sverige. 50 procent!

  • Skatteverket, Konkurrensverket och andra tunga remissinstanser har gett utredningen sitt stöd. Det gör inte vi!
  • Blir förslaget verklighet innebär det att den som bor i ett eluppvärmt hus får ökade kostnader med cirka 3000 kronor per år. För en lägenhet cirka 200 kronor och för de 46 berörda kommunerna slutar notan på omkring 100 miljoner kronor, per år!

Vi tycker att förslaget är orimligt. Därför säger vi NEJ till chockhöjd elskatt i Norrland.

Säg NEJ du också, skriv under vår namnlista här!

Vi lovar att se till att din och andras röster hörs ända ner till finansdepartement, riksdag och utredare i Stockholm.

Norrlandsskatten har funnits i 30 år. Nu kan den försvinna.

I över trettio år har vi som bor och verkar i Norrland haft en sänkt elskatt. Något som har setts som självklart då det är kallare här än i övriga Sverige. Det handlar om en rabatt på 9,9 öre per kWh. Nu föreslår en statlig utredning att denna rabatt ska tas bort och Norrland få en förhöjd skatt på el från den 1 januari 2017. Skatteverket, Svensk Energi, Konkurrensverket och andra tunga remissinstanser håller med utredningen.

Därför har Umeå Energi skrivit ett brev till finansminister Magdalena Andersson om att stoppa förslaget, i soptunnan.

Håller du med oss? Gör din röst hörd genom att skriva under vår namninsamling

Hushåll, företag och kommuner i norr drabbas.

Alla kommuner, företag och hushåll i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland drabbas. Dessutom drabbar det kommunerna: Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen, Ljusdal, Torsby, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik. Totalt runt 500 000 hushåll, 80 000 företag och 46 kommuner.

Norrlandsskatten ligger idag på 19,3 öre/kWh och skatten för övriga Sverige  på 29,2 öre/kWh. Skulle ändringen genomföras innebär det att norra Sverige får en höjning med 50 %. Vad innebär det i pengar?

  • För en villa med eluppvärmning: Upp mot 3 000 kronor om året i ökade kostnader.
  • För en villa med vår fjärrvärme: Cirka 900 kronor om året
  • För en lägenhet: Runt 200-700 kronor om året beroende på uppvärmningsform och bostadsyta
  • För företag beror det helt på hur elintensiva de är men totalt blir den ökade kostnaden för förändringen 298 miljoner kronor
  • För de 46 kommuner som drabbas blir det en kostnadsökning med 100 miljoner kronor.
Aktör Förbrukning Skattehöjning inkl. moms
Villaägare 20 000 kWh 2 475 kr
Medelstort företag
500 000 kWh 61 875 kr
Stor livsmedelsbutik 3 000 000 kWh 371 250 kr
 

Förslaget går mot det vi tror på, därför reagerar vi.

Vi är inte bara ett energibolag. Vi är en del i det samhälle vi verkar i. Och vi vill att det ska vara ett samhälle där människor, företag, kommuner och alla andra verksamheter ges bästa tänkbara förutsättningar att växa och utvecklas. Det här förslaget går på tvärs med det. Då kände vi att vi måste göra något. 

Frågan går att lösa utan skattehöjning.

Vi menar att hushåll inte omfattas av EU:s regler för statsstöd och därför finns igen grund till att avskaffa Norrlandsskatten för privatpersoner.

För företag och kommuner går frågan att lösa på samma sätt som den skattereduktion som redan gäller för tillverkande industri dvs  att de redovisar skatten i deklarationen och en årligt utbetald skattereduktion medges. På så sätt omfattas det inte av EU:s regler för statsstöd. Utredningen menar att detta skulle bli problem att hantera för enskilda firmor som bedrivs i hemmet. Vi menar att dessa bör kunna hanteras i deklarationen på samma sätt som skatteregler för den typen av verksamheter fungerar idag. Samt att den negativa påverkan som ett avskaffande av Norrlandsskatten skulle innebära väger klart tyngre än svårighet att hantera enskilda firmor skattemässigt.

Uppropet stängt!

Vi har fått ett positivt besked om Norrlandsskatten. Den 2 mars presenterade finansdepartementet ett nytt förslag där skatterabatten får vara kvar. Fantastiskt bra tycker vi. Namninsamlingen är därför avslutad.

Stort tack till er alla för ert fina engagemang.