Guidade turer på Umeå Energicentrum

Umeå Energicentrum är ett pedagogiskt lärocentrum som lockar många mellanstadie- och högstadieklasser till uppskattade studiebesök under våren och hösten. Vi erbjuder en mycket inspirerande miljö för att på ett roligt sätt lära sig mer om energi, teknik och hållbarhet. Vi har även guidade turer, dessa sker varje heltimme under juni till augusti.

Viktig information

Med anledning av det rådande samhällsläget kring covid-19 så kan vi i dagsläget tyvärr inte erbjuda studiebesök på Energicentrum under våren 2021. Umeå Energi följer Folkhälsoinstitutets rekommendationer och uppdaterar vår verksamhet efter de riktlinjer som löpande kommer, beslut kan därav komma att ändras.