Smart styrsystem - utjämning av effekttoppar

Personalbild

Umeås samarbeten hjälper till när energin används smartare i husen

Umeås samlade kompetens inom energi och hållbarhet är med och leder Europa och världen. Det övergripande målet är att bli oberoende av fossila bränslen. Området Universitetsstaden i Umeå är nu en fullskalig testyta för ett nytt tänk kring hur vi använder energin på smartaste sätt i våra hus. 

Umeå är, tillsammans med miljonstäderna Rotterdam och Glasgow, så kallade ”lighthouse-städer” inom EU-projektet RUGGEDISED. Det innebär att det på varje ort genomförs ett antal projekt med det gemensamma syftet att minska städernas påverkan på klimatet, till föredöme för resten av världen. – I Umeå har vi en bred kompetens inom området och den kommer verkligen till nytta nu, säger Jörgen Carlsson, som är en av projektledarna inom RUGGEDISED.

Han är affärsutvecklare inom strategi och utveckling på Umeå Energi och nu kan han och hans kollegor inom det kommunala energibolaget även bidra i en europeisk klimatsatsning, till global nytta. 

Samarbete för framgång

Det aktuella delprojektet handlar om att skapa smarta styrsystem i byggnader. Umeå Energi tar, med hjälp av Akademiska Hus och Västerbottens läns landsting, fram lösningar som ska minimera användningen av fossila bränslen, tack vare att effekttoppar jämnas ut. Det är den så kallade Universitetsstaden som är testområde och ett tätt samarbete mellan aktörerna som är framgångsfaktorn.

Ett praktiskt exempel är att Umeå Energi inför en kall vinterdag skickar information om väntat högt effektbehov till Akademiska Hus och Västerbottens läns landsting, som har stora lokalytor i Universitetsstaden. Där använder de i sin tur den datamängd de har kring effektbehovet i husen och kan justera fastigheternas förbrukning genom så kallade effektregulatorer. Flera aktörer kan då samverka för att utjämna effekttopparna och minimera användningen av fossila bränslen.

Gränslöst är effektivt

Universitetsstaden är norra Sveriges största arbetsplats och omfattar Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus, Lilljansberget och Uminova Science Park. Området är alltså just nu en fullskalig europeisk testyta av nya tankar kring energieffektivitet och kan hjälpa andra områden med stora lokalytor att minska fossilberoendet. – Det är det gränslösa samarbetet som gör oss effektiva här i Umeå, där vi både är stora nog att få saker att hända och samtidigt har närheten så att vi lätt kan nå fram till varandra, säger Jörgen Carlsson.

FAKTA RUGGEDISED
RUGGEDISED står för Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. I Umeå satsas det totalt 40 miljoner kronor i projektet som löper från år 2017 till år 2021, EU bidrar med upp till 70 procent i medfinansiering. De tre första åren handlar det om aktiviteter, de två senare uppföljning. Umeå kommuns mål med RUGGEDISED är att aktörerna tillsammans inom projektområdet Universitetsstaden ska åstadkomma största möjliga reduktion av klimatpåverkan genom sammanhållna effektiviseringar i de olika värdekedjorna. www.ruggedised.eu

Läs mer om Umeås smarta stadsdel