Smart stadsdel - utvecklad affärsmodell med 100% förnybar energi 

Byggnad Umeå Universitetsstad

Umeå går över gränser för att hitta ny klimatvänlig affärsmodell

Umeå är en pilotstad som ska hjälpa hela Europa, och världen, att hitta smarta energilösningar, allt för att minska påverkan på klimatet. Tillsammans med Rotterdam och Glasgow hjälper Umeå till i navigeringen mot en hållbar framtid.

– Våra städer blir bättre när vi delar på riskerna, går ihop och skapar långsiktiga värden. Det säger Jörgen Carlsson, som är en av projektledarna inom EU-projektet RUGGEDISED. Nu börjar han tydligt se de praktiska effekterna av det pågående samarbetet över gränserna. Ett samarbete som ytterst ska leda till minskad energianvändning och ökad andel hållbara transporter – allt för att minska hotet mot klimatet.

Till vardags jobbar Jörgen som affärsutvecklare inom strategi och utveckling på Umeå Energi. Genom honom och hans kollegor har det kommunala energibolaget nu möjlighet att även bidra i en gränsöverskridande klimatsatsning, som ger global nytta. – Umeå är tillräckligt stort för att vi ska få saker att hända, men har också närheten så att vi lätt kan nå fram till varandra, säger han. Umeås ”systerstäder” i projektet RUGGEDISED är de betydligt större Rotterdam och Glasgow, med runt en miljon invånare vardera.

Stolthet i Umeå

Jag tycker att vi Umeåbor ska känna oss stolta över stadens roll som ett nordligt nav för hållbar utveckling, säger Jörgen Carlsson. 
Ett av de projekt som genomförs i Umeå handlar om att utveckla en ny affärsmodell som gör det möjligt att lagra och utbyta energi mellan organisationer – med både miljömässiga och ekonomiska vinster. Området som just nu är en fullskalig testyta av nya tankar är Universitetsstaden, som omfattar Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus, Lilljansberget och Uminova Science Park.

Sedan november 2016 undersöks där hur tre samhällsaktörer bäst samverkar för att minska belastningen på klimatet. Kommunala Umeå Energi, statliga Akademiska Hus och Västerbottens läns landsting jobbar tätt tillsammans för att hitta en affärsmodell, som med smarta lösningar kan innebära 100 procent förnybar energi.

Resultat 2018

I juni 2018 hölls ett resultatseminarium inom RUGGEDISED, där bland annat detta delprojekt stämdes av. Jörgen Carlsson tycker det är stimulerande att se hur långt de kommit i de ofta komplexa processerna. – Härligt att se hur intressenter inom både politik, teknik och ekonomi hittar en gemensam målbild, till nytta för klimatet, säger han.

Nyckelorden för framgång i Universitetsstaden är samarbete – att hitta affärsmodeller som ser till hela värdekedjan och där det linjära tänkandet lämnas till förmån för att hitta gemensam nytta istället för ”mitt och ditt”. Den tydligaste utmaningen i det fortsatta projektet är samverkan kring digitalisering. Där arbetar gruppen i Umeå bland annat med smarta och användarvänliga sätt att administrera energisystem i realtid. – Framtiden ser ljus ut när vi lyckas jobba tillsammans över både synliga och osynliga gränser, säger Jörgen Carlsson. 

FAKTA RUGGEDISED
RUGGEDISED står för Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. I Umeå satsas det totalt 40 miljoner kronor i projektet som löper från år 2017 till år 2021, EU bidrar med upp till 70 procent i medfinansiering. De tre första åren handlar det om aktiviteter, de två senare uppföljning. Umeå kommuns mål med RUGGEDISED är att aktörerna tillsammans inom projektområdet Universitetsstaden ska åstadkomma största möjliga reduktion av klimatpåverkan genom sammanhållna effektiviseringar i de olika värdekedjorna. www.ruggedised.eu

Läs mer om Umeås smarta stadsdel