Bild över Gamla Bron, Umeå

Vår vision

Umeå Energis vision är att ge våra kunder en enklare vardag och regionen en hållbar framtid. Detta sammanfattas i våra tre värdeord, enkelhet, närhet och ansvar, som ska genomsyra allt vi gör. Hur omsätter vi då detta i praktisk handling?

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:28 av Umeå Energi AB