Riskpolicy för handel med el

Syftet med Riskpolicy för handel med El är att beskriva de övergripande ramarna som ska gälla för finansiell och fysisk handel med el för samtliga verksamheter inom Umeå Energi-koncernen. Utgångspunkten är att risker ska minimeras.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:29 av Umeå Energi AB