Policy Medarbetarskap och Ledarskap

Vår värdegrund ”Enkelhet, Närhet och Ansvar” är en självklar utgångspunkt för alla som arbetar på Umeå Energi. Värdegrunden är gemensam, för medarbetarskapet likväl som för ledarskapet och spelar tillsammans med våra spelregler en central roll i hur vi möter varandra och vår omvärld. Allt vi gör, gör vi för att vi tillsammans på Umeå Energi ska fullfölja vårt uppdrag, nå våra mål och kontinuerligt sträva mot vår vision.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:29 av Umeå Energi AB