Kvalitetspolicy

Umeå Energi vill ge våra kunder en enklare vardag och regionen en hållbar framtid. Vi är en organisation med ambition att utvecklas mot vår vision och med högt ställda mål i en framtidsbransch med snabb omställningstakt. En förutsättning för vårt uppdrag är gemensamma styr- och stödsystem som säkerställer att vi rör oss i rätt riktning. Kvalitetspolicyn redogör på en övergripande nivå för Umeå Energis viljeinriktning och ramverk för det systematiska kvalitetsarbetet. Umeå Energi vägleds av standarder och följer relevanta författningar, krav och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:29 av Umeå Energi AB