En historisk bild i svartvitt av hur Klabböle kraftverk såg ut år 1899. Byggnaden är i trä.

Vår historia

1892 tände Umeå Energi den första gatubelysningen i Umeå. Då lyste 36 gatlyktor på Storgatan upp kvällarna för Umeås 3 447 invånare. I dag har Umeå Energi ansvaret för 30 000 ljuspunkter åt kommunen. 

Vi har med andra ord varit med länge och gjort Umeåbornas vardag enklare och bekvämare. Och vi fortsätter med det – fast nu har vi inte bara el, utan har fyllt på med både värme och supersnabbt bredband.

Efterfrågan på inomhusbelysning ökade och 1899 byggdes vattenkraftverket Klabböle kraftstation i Baggböle/Klabböle fors. Ström för belysning kostade då 40 öre per kilowattimme, och man införde ett rabattsystem för att locka till sig storförbrukare.

I takt med den ökade industrialiseringen ökade behovet av el. Egil Unander-Scharin planerade 1910 att starta ett träsliperi och behövde "minst 1 000 hästkrafter". Det ledde till man beslutade att bygga ut Klabböle kraftstation. 1911 bestämde stadsfullmäktige att tillsätta en styrelse för Umeå stads Elektricitetsverk – det som i dag är Umeå Energi. 

Publicerad: 09 december 2022 07:40 av Umeå Energi AB