Stormen över Umeå

Efter stormen 201103 - nuläge

I samband med påfrestande väderlek och storm under måndag 2 november har vi aktiverat vår storstörningsorganisation.

Vid varning om kommande storm tittar vi på vindtyp, vindriktning, om nederbörd: vilket slag samt hur länge stormen sannolikt kommer att pågå. Måndagens väderlek omfattade stora nederbördsmängder och vindstyrkor upp emot 30m/s. En blöt och varm höst har dessutom gjort marken porös, vilket gör att träd inte står lika stadigt som om underlaget hunnit frysa.

Under måndag förmiddag orsakade den hårda stormen det första avbrottet i elnätet, som därefter följdes av ett flertal geografiskt spridda störningar.

När läget bedöms vara så pass allvarligt att vår ordinarie driftorganisation inte klarar förväntat läge aktiverar vi vår storstörningsorganisation och utökar antalet resurser. Vid det aktuella tillfället utökade vi antalet resurser både ute i fält, inne på driftcentralen och på Kundservice. Extra resurser har kallats in för att bistå med trädfällning.

Fortsatt arbete för säkrad elleverans

Natten mot tisdag har felavhjälpning och driftomläggningar pågått för att återställa elleveransen, vilket har resulterat i färre aktuella avbrott. Arbete under storm sker i den omfattning som är möjlig för att säkerställa våra medarbetares säkerhet.

Under tisdagen pågår fortsatt felavhjälpning genom både borttagning av träd på ledningar och lagning av linbrott. När stormen lagt sig patrullerar vi elnätet med hjälp av helikopter för att fastställa samtliga berörda områden. En störning på oisolerad ledning märks genom avbrott i elleveransen, en störning på isolerad luftledning är inte lika märkbar. Vår personal är utbildade för störningsbesiktning med helikopter och kan med hjälp av en kartapplikation skanna ledningarna från luften

Träd över elledningar?

Har du har iakttagit att ett träd har fallit över en elledning? Du kan rapportera det till oss på 090-160009.

Se aktuella driftstörningar

Kan jag få avbrottsersättning?