Map location iconStora Fjäderägg

Tillsammans för Umeå.

Som du kanske vet är vi det enda energibolaget som satsar helhjärtat på Umeå med omnejd. Allt vi gör, gör vi för Umeå. Tillsammans med dig och alla andra kunder jobbar vi för att världens bästa region ska bli mer hållbar, enklare att bo i och roligare att leva i. För alla. För det här är ditt Umeå.

Map location iconStora Fjärderägg

Tillsammans för Umeå.

Som du kanske vet är vi det enda energibolaget som satsar helhjärtat på Umeå med omnejd. Allt vi gör, gör vi för Umeå. Tillsammans med dig och alla andra kunder jobbar vi för att världens bästa region ska bli mer hållbar, enklare att bo i och roligare att leva i. För alla. För det här är ditt Umeå.

Så jobbar vi för en bättre region!

Vi arbetar ständigt för att förbättra Umeå med omnejd. Läs mer om hur vi tillsammans utvecklar vår region framåt.

Biologisk mångfald i kraftledningsgator

Biologisk mångfald i kraftledningsgator

Umeå Energi Elnäts kraftledningsgator måste röjas kontinuerligt för att inte nedfallna träd ska orsaka strömavbrott. Röjningen påverkar skogen och de djur som bor där. Därför startade Umeå Energi Elnät 2018 arbetet med att främja och öka den biologiska mångfalden i de egna ledningsgatorna genom att införa naturvårdsanpassad skötsel. Kort innebär det till exempel att skogsbrynen sköts på nya sätt genom att inte röja en jämn trädgräns utan i stället lämna buskar och träd här och var och på så sätt skapar en mer avtrappande skogsridå. Det främjar artrikedomen då djur vill komma in och vistas mer där.

Nya perspektiv på innovation

Nya perspektiv på innovation

Varje år anställer Umeå Energi ett team av studenter från Umeå Universitet som innovationsambassadörer för att ta till vara på deras kunskap och idéer. Teamet träffas regelbundet för att idéa kring och jobba med olika typer av innovationsprojekt. Tidigare innovationsambassadörer har till exempel bidragit till hållbara lösningar i bostadsområdet Tomtebostrand, bland annat med idén att använda de träd som fanns på platsen till bygget av området.

Mer kraft från solen

Mer kraft från solen

Umeå Energi var en av de första aktörerna att hyra ut solceller, för att hitta så många hållbara sätt att producera el på som möjligt. För trots att Umeå ligger långt norrut, har vi lika goda möjligheter att skapa solenergi som norra Tyskland. Vare sig du vill hyra eller investera i solpaneler så kan vi hjälpa dig – tillsammans kan vi få mer kraft från solen. Läs mer

Stöd till både stora och små föreningar

Stöd till både stora och små föreningar

Umeå har ett starkt föreningsliv som har stor betydelse för välbefinnande, social sammanhållning och hälsa. Vi vill att även kommande generationer ska kunna fortsätta bo, leva och engagera sig i föreningslivet i regionen. Genom att sponsra en bredd av olika verksamheter som aktivt vill bidra till hållbarhet, kan vi stärka både föreningslivet och Umeås utveckling. Därför ger Umeå Energi stöd till både stora och små föreningar som tänker mer hållbart och gör något bra för vår gemensamma framtid – till exempel värdegrundsarbete, byte till LED-belysning på motionsanläggningar, effektivisering av energianvändningen, involverande verksamhet för jämlikhet, integration och mångfald, fixa loppis för ett cirkulärt pryltänk eller byta engångsprodukter till mer hållbara material. Följ gärna #vigörumeåbättre på Instagram för att se några initiativ! Läs mer

Cirkulär värme från tusentals Umeåbor

Cirkulär värme från tusentals Umeåbor

Strax utanför Umeå ligger fjärrvärmens hjärta. Här i Dåva kraftvärmeverk förvandlas det som inte går att återvinna till värme, avfall som annars skulle gått till spillo. Lokalt producerad fjärrvärme är därför en viktig pusselbit i utvecklingen av vår region. Förutom att hushållsavfall från tusentals Umeåbor blir till värme i vårt värmekraftverk Dåva, samarbetar vi också med den lokala skogsindustrin och tar vara på rester som flis och avfall som annars bara skulle legat kvar i skogen. Fjärrvärme är driftsäkert, tyst och behagligt. Dessutom en investering med lång teknisk livstid. Läs mer

Fler laddplatser för eldrivna fordon

Fler laddplatser för eldrivna fordon

I takt med att samhället går mot fler lösningar för fossilfria och eldrivna transporter, är det viktigt att möta den växande efterfrågan på laddstationer. I hela regionen, från fjäll till kust. Därför har Umeå Energi fortsatt satsa på att bygga publika laddstationer på handelsplatser och servicestationer från Umeå till Hemavan, bland annat i samarbete med OK Västerbotten. Dessutom fortsätter utvecklingen av erbjudanden kopplat till laddboxar för både företag och bostadsrättsföreningar. Läs mer

Framtidens hållbara industrier

Framtidens hållbara industrier

Det finns ett stort behov av att utveckla hållbara, industrimiljöer. Därför är Umeå Energi projektägare till Framtidens Hållbara Industrimiljöer – ett projekt som ska lägga grunden för en helt ny samverkansplattform för hållbarhet inom industrin i regionen. Syftet med projektet är att bidra till en hållbar framtid för samhället, företagen och dess medarbetare. Ett av världens största skogsmaskinbolag, Komatsu Forest bygger en fabrik som kommer att vara CO2 neutral i sin produktion, genom bland annat effektiv energiförsörjning med solpaneler, modern byggteknik och geoenergi. Läs mer

Hållbara bostadsområden

Hållbara bostadsområden

Tomtebostrand är ett bostadsområde med höga ambitioner när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Projektet är ett samarbete mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin, för att tillsammans utveckla ett bostadsområde med mål att bli en internationell förebild. Fokus har bland annat legat på framtidens mobilitet, att bygga för ett kollektivt sätt att leva och såklart hållbara material och energilösningar. Första inflytt beräknas till 2023! Läs mer

Konst i det offentliga rummet

Konst i det offentliga rummet

Vi bygger och gräver för fjärrvärme, fjärrkyla, el och bredband runt om i stan och har en lång tradition av att integrera konst i våra arbeten i det offentliga rummet. Tillsammans med konstnären Mikael Richter (och möbeldesignern Björn Dahlström) har vi t ex skapat fyra soffor runt om i Umeå som ger värme, lyser upp och bjuder på fast bredband. Andra exempel är Einar Höstes "Utskjutande plan" – den 34 meter långa vingen på Ålidhemsanläggningens fasad och Lars Englunds Norrsken, men också våra historiska byggnader som t ex det gula renässanspalatset som i folkmun kallas Smörasken, von Ahns mäktiga timmermagasin mitt i stan och ett av Sveriges äldsta vattenkraftverk i Klabböle som idag blivit museum och ett populärt utflyktsmål och lärocentrum.

Framtidens hållbara städer

Framtidens hållbara städer

RUGGEDISED är ett EU-projekt, där Umeå tillsammans med Rotterdam och Glasgow har utsetts till så kallade ”Lighthouse Cities” – städer som ska leda utvecklingen av smarta och hållbara lösningar. Fokus ligger på att utveckla smarta lösningar i det område som kallas Universitetsstaden, vilket innefattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park. Området har cirka 3 000 boende, 12 000 yrkesverksamma och över 35 000 dagliga besökare. Läs mer

Kunskap och aktivitet på Energicentrum

Kunskap och aktivitet på Energicentrum

Utomhusaktiviteter ger både ny energi och ökad förståelse för naturen. Det tycker vi är viktigt för en hållbar framtid. Sommartid kan du och din familj lösa kluriga experiment, kasta er ut i äventyrslekparken vid Umeå Energicentrum eller gå guidade turer och lära mer om energi, teknik och hållbarhet. Eller cykla med Umeå Orienteringsklubb – följ vår cykelkarta till och från Umeå Energicentrum, passa på att upptäcka Umeås natur och svara på frågor längs vägen. Läs mer

En sysselsatt region

En sysselsatt region

Arbetstillfällen skapar en levande region, och gör den hållbar för framtiden. Förutom att vi sysselsätter våra egna 405 medarbetare, använder vi så många lokala leverantörer som bara är möjligt. Dessutom samarbetar vi med Umeå Universitet och deltar i olika skolsamarbeten för att sätta fler från Umeå med omnejd i arbete, nu och i framtiden. Vi stödjer bland annat Ung företagsamhet och Arbetsmarknadskunskap, El-och energiprogrammet på Dragonskolan och Drifttekniker kraft och värme YH Heta arbeten. Vi är också stolta över att medfinansiera högskoleutbildningen Elkraftsingenjör på Umeå Universitet.

Rörelse och hälsa för alla

Rörelse och hälsa för alla

I anslutning till Umeå Energi Arena finns också Energiparken, en multisportarena med bland annat klättersten, utegym, isrink mm som ger Umeåborna möjlighet till spontanidrott, lekfulla aktiviteter och ökat välmående utan krav på föreningsmedlemskap. Umeå Energi har i samarbete med RF-SISU under våren och hösten 2020 låtit idrottsföreningar boka in sig på coronasäkrade träningspass i Energiparken. Initiativet vill bidra till att Umeås föreningar kan bedriva en hållbar verksamhet och ge barn och unga fortsatt möjlighet att få energi och lust att aktivera sig, även i kristider. Under våren och hösten 2020 arrangerade Korpen Umeå och Umeå Energi även funktionell träning för seniorer i energiparken. Läs mer

Vi möter framtidens elbehov

Vi möter framtidens elbehov

Framväxande bostadsområden, nya fabriker och fler eldrivna fordon ställer stora krav på elnätet. Bara fram till 2030 beräknas antalet elbilar mer än tiodubblas jämfört med 2020. Umeå har redan kommit långt i utbyggnaden av elnätet. För att kunna möta behoven i framtidens hållbara stad bygger Umeå Energi Elnät under perioden 2015–2024 ut nätet ytterligare och satsar på en omfattande spänningshöjning, med en total investering närmare 220Mkr – allt för att säkra Umeåbornas framtida behov. Detta projekt drivs av Umeå Energi Elnät. Läs mer

Nya trådlösa sätt att kommunicera

Nya trådlösa sätt att kommunicera

Med det nybyggda LoRa-nätet (LongRange) ökar Umeå Energi möjligheterna för trådlös kommunikation i Umeå. LoRa-nätet möjliggör Internet of things, smarta städer och smarta hus. Redan idag används det nya nätet för att med hjälp av sensorer hitta läckage i avloppsrör. Andra exempel på vad LoRa skulle kunna effektivisera med sensorer är belysning, ventilation, behovsstyrd städning och sophämtning. Läs mer

Ett stabilt stadsnät, även på landsbygden

Ett stabilt stadsnät, även på landsbygden

Umeå har ett av landets bästa stadsnät som möjliggör bredband med hög kapacitet till både privatpersoner och företag. Med hjälp av finansiering från regeringen och jordbruksfonden ser vi nu till att även du som bor på landsbygden kan få snabb uppkoppling genom att bygga ut bredbandsnätet. Läs mer

Energismarta fastigheter

Energismarta fastigheter

Vi hjälper våra kunder att minska sin energiförbrukning. Genom att mäta och analysera energianvändning och föreslå åtgärder som kan minska förbrukningen hjälper vi fastighetsägare och andra företag att bli mer energieffektiva. Läs mer