Nyinstallerad laddbox på plats i ett garage

Laddinfrastruktur hos bostadsföreningen Gamla Bron

Bostads­rättsföreningen Gamla Bron vill underlätta för sina medlemmar att ha elbilar eller laddhybrider. Erik Lyxell sitter i BRF Gamla Brons styrelse, som under 2022 beslutade att skaffa laddstolpar.

Från behov till beslut

Det började med att två medlemmar som inväntade elbilar lyfte frågan till styrelsen. Styrelsen ansåg att det skulle vara en god investering och ville ha laddstolpar till bostadsrätts­föreningens alla sju bil platser - vi tyckte inte att det var lönt att testa med en eller två laddplatser, framför allt då det redan fanns ett antal laddhybrider föreningen. Föreningen var redan kund hos Umeå Energi och vi tyckte att erbjudan­det med Eways var rätt för oss. Alla såg det som en god ide, helt enkelt, säger Erik Lyxell, styrelseledamot BRF Gamla Bron.

Långsiktig investering med bidrag

Styrelsen beslutade att höja priset på garageplatserna något för att ta igen investeringen över tid. Vi har en avbetalnings­plan för investeringen på tio år men vi förväntar oss att laddstolparna ska finnas längre än så. Upp till 50 procent av inves­teringskostnaden för installationen av laddstolpar vid bostä­der kan täckas av bidrag, och detta var något Umeå Energi hjälpte oss att ta fördel av. Kostnaden för elen som går åt när man laddar bilen belastar inte bostadsrättsföreningen i något led, den som laddar sin bil har sitt kontokort kopplat till Eways - så det var inget styrelsen behövde ta hänsyn till, fortsätter Erik.

Montör som installerar laddbox Smidig och snabb process

Tidsmässigt gick det hela väldigt fort och smärtfritt. Endast någon månad efter att beställningen var gjord fanns laddstolparna på plats. Vi behövde inte göra några änd­ringar ur ett elsäkerhetsperspektiv men man behövde en internetuppkoppling for laddstolparna, vilket var lätt att fixa. Umeå Energi skötte allt med bidragen (som beviljades) så det var inget vi behövde tänka på. Det var en väldigt smidig process, avslutar Erik.

Tre nyinstallerade laddboxar i ett parkeringsgarage

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

I vår års- och hållbarhetsredovisning finns all information om hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Vår syn på hållbarhet

Laddinfrastruktur möjliggör elektrifiering

Det ska vara enkelt och tillgängligt att köpa och installera laddinfrastruktur. Umeå Energi erbjuder elbilsladdning i samarbete med Eways. Samarbetet utgår från en gemensam syn på hållbarhet.

Enkel laddning för förening, företag och fastigheter

Publicerad: 03 maj 2023 12:46 av Umeå Energi AB