Undersök förutsättningarna för solceller på ditt tak | Solceller är bra för miljön och din ekonomi | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Undersök förutsättningarna för solceller på ditt tak

{{sizeValidationError.text}}

Hur stort är taket

Markera det området på taket du vill sätta solceller på.

Markera yta på taket

m
m

Dra i pilen så att den pekar mot det väderstreck som taket lutar åt.

Takets riktning

Väst Öst
Sydväst Syd Sydöst

Takets lutning

Takets lutning används för att beräkna solinstrålningen på taket.

90 % av alla tak i Sverige har en lutning på ca 30°

Takets lutning

{{ angle.name }}
°

Hur ser det ut för ditt tak

Genom att beräkna får du ett indikativt prisförslag anpassat för ditt tak.

Prisindikation för ditt tak

Alla priser är inkl. moms