Priser fjärrvärme villa | Fjärrvärme för din villa | Värme | Umeå Energi

Priser för villa

Priset för fjärrvärme till en- eller tvåfamiljshus skall består av en fast årlig avgift och en energiavgift per kWh utifrån förbrukningen. Tänk på att priset på fjärrvärmefakturan redovisas exklusive mervärdesskatt.

Se din förbrukning och dina fakturor på Mina sidor

Prislista 2020 (inkl. moms)


Energipris Fast avgift
Umeå kommun 69,6 öre/kWh 3 861 kr/år
Bjurholms kommun 76,9 öre/kWh 3 918 kr/år

Prislista 2019 (inkl. moms)


Energipris Fast avgift
Umeå kommun 68,6 öre/kWh 3 804 kr/år
Bjurholms kommun 74,7 öre/kWh 3 804 kr/år
Alla priser är angivna inkl. moms.

Priser installation villa

Vi erbjuder alltid fasta priser på alla delar i installationsprocessen. Du kan givetvis också kontakta oss för offert om din fastighet har särskilda anpassningsbehov. Arbetskostnaden kan vara avdragsgill enligt ROT.

Läs mer om priser för installation
Läs mer om ROT på skatteverkets hemsida

Priser för service- och reparationsarbete

Du kan få ROT-avdrag för reparation och underhåll av ditt värmesystem. Översyn och kontroll som sker regelbundet är att jämställa med service och ger inte rätt till ROT-avdrag. Mer information om det här finns på skatteverkets hemsida

Våra priser på arbete utfört av tekniker, är följande:


Pris
Kl 7 - 17 600 kr/h
Kl 17 - 07 950 kr/h
Lör, sön & helgdagar 1200 kr/h

Vad påverkar priset?

Fjärrvärmepriset styrs uppåt och nedåt av många faktorer, till exempel utsläppsrätter, räntor, bränslepriser och fler kunder.
Läs mer om vilka faktorer som påverkar fjärrvärmepriset