Vanliga frågor | Kundservice start | Umeå Energi

El

Vad innebär namnändringen från Börsel till Rörligt elpris?

Jag har sen tidigare ett Börsel-avtal med er och har fått ett brev om att det görs om till något som kallas Rörligt Elpris. Här kommer några frågor om det ...

Hur fungerar rörligt pris?

Med rörligt pris spar du pengar när priset går ner, samtidigt som du påverkas om det går upp Rörligt pris styrs av tillgång och efterfrågan på el och följ ...

Hur gör jag för att få el i min nya bostad?

När du ska flytta in i eller bygger en ny bostad i Umeå behöver du höra av dig till oss och teckna ett elnätsavtal. För dig som flyttar in så kan du fylla ...

Hur gör jag för att få el vid nybygge eller tillfälligt event?

Med en enkel beställning så hjälper vi dig med ström när du bygger nytt eller vid ett tillfälligt event. En tillfällig anslutning innebär att du får tillg ...

Hur gör jag för att fälla träd vid en elledning?

Behöver du fälla träd i närheten av elledningar så kan vi hjälpa dig att bevaka arbetet. Om du ska ta ner träd kan det hända att elledningar är i farozone ...

Hur sätts elpriset?

Elpriset styrs av tillgång och efterfråga på el på den nordiska elbörsen Nordpool. När det är liten tillgång och hög efterfråga på el går priset upp och n ...

Kan jag ändra storlek på min mätarsäkring?

Skulle du vilja ändra storlek på din mätarsäkring kan du gå tillväga på två sätt, beroende på vilken säkring du vill byta till. Om du vill ändra till en s ...

Kan jag boka en tid när ni ska komma till mig för elmätarbyte?

Vanligen utför vi mätarbyte utan att du behöver höra av dig. Sitter mätaren inne i din bostad behöver vi komma överens om en tid som passar dig. Oftast be ...

Kan jag göra egen el och få betalt för den?

Med våra solceller kan du producera egen el. Den el som du inte använder själv kan du sedan sälja tillbaka till oss. Om du producerar egen el så kan det i ...

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?

Elnätsbolaget står för ledningarna och elhandlaren levererar elen Man skulle kunna likna det vid t.ex. järnvägen. Om elnätet är rälsen så är elhandlaren a ...

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett stöd för att främja förnybar energiproduktion i Sverige, som till exempel sol-, vind och vågkraft. De elproducenter som finns på markn ...

Vad är energiskatt?

Energiskatt är en statlig skatt som läggs på ditt elnätsfaktura (från och med 2018). Skatten bestäms av riksdagen och justeras årligen. Hur mycket i energ ...

Vad består min elkostnad av?

Din totala elkostnad består av två delar - din elanvändning och din anslutning till elnätet. För det första är det en kostnad för den el som du använder, ...

Vad händer när mitt elavtal går ut?

Innan ditt elavtal går ut kan du alltid teckna om det. Förlänger du inte innan avtalet löper ut får ett sk anvisningsavtal. Om du inte förlänger ditt elav ...

Var kommer er el ifrån?

Elen som du köper av oss kommer uteslutande från förnybara källor som sol, vind och norrländska vatten. Vi säljer bara närproducerad och förnybar el som h ...

Vilket elavtal passar bäst för mig?

Det som är rätt elavtal för dig beror på hur du bor, vilken uppvärmningsform du har och om du föredrar fast eller rörligt elpris. Om du har en normal elan ...

Bredband

Hur går en bredbandsanslutning till?

En bredbandsanslutning innefattar normalt 7 olika moment. Du kan läsa mer om dem på www.umeaenergi.se/bredband/introduktion-installera-bredband  ...

Hur kommer jag igång med bredbandet?

Beroende på om du bor i villa, lägenhet eller har ett kontor är det lite olika förfaranden. Nedan preciseras det mer detaljerat vad som gäller för var och ...

Hur felanmäler jag mitt bredband?

Om ditt bredband har fungerat skall du börja med att felanmäla det till din valda tjänsteleverantör. Har du inte fått igång det efter du tecknat avtal med ...

Vilka hastigheter och tjänsteleverantörer kan jag välja?

Du kan välja mellan hastigheter upp till 1000 Mbit och det finns ett flertal olika leverantörer att välja bland. Du ser hela vårt utbud av hastigheter och ...

Kan jag ansluta min fastighet till fiberbredband?

Bredbandsnätet är idag utbyggt till stora delar av Umeå. Sök din adress nedan för att ta reda på vad som gäller för dig. ...

Hur fungerar stadsnätet?

Stadsnätet är infrastrukturen som ger möjlighet till en rad olika tjänster från olika leverantörer och är ett bredbandsnät för data- och telekommunikation ...

Var hittar jag priser för bredband?

Samtliga priser hittar du i vår kundportal på ume.net (öppnas i nytt fönster)  ...

TV via bredband

Canal Digital blir Bredbandsbolaget. Vad innebär det för mig?

Den 22 januari byter vi tv-leverantör från Canal Digital Kabel-TV till Bredbandsbolaget. Bytet görs eftersom Bredbandsbolaget har en mer modern plattform ...

Behöver jag ha bredband för att kunna se på tv?

Det beror på vilket tv-alternativ du väljer. Bredbands-tv kräver alltid att du har ett aktivt bredbandsabonnemang för att fungera. Endast digital-tv kan d ...

Ska jag beställa digital-tv eller bredbands-tv?

Vad du skall välja till en villa beror på hur det ser ut invändigt idag eller hur du önskar bygga. Digital-tv är bra när det finns ett antennät i huset Di ...

Kan jag återanvända mitt antennät, koaxialnät eller tv-nät till digital-tv?

Koaxialnätverk, tv-nät eller mest känt som antennät är ett spridningsnät i din fastighet för tv-signaler. Detta nät går att återanvända för att distribuer ...

Kan jag använda ett gammalt antennät för digital-tv?

För dig som har kabel-tv är det enkelt att komma igång med digital-tv via din fiberanslutning. Koppla bara ifrån kabel-tv kopplingen från spridningspunkte ...

Jag har många antennuttag. Hur kopplar jag in digital-tv?

Du har flera uttag för tv i ditt hem, men är osäker på hur ditt antennät är uppbyggt. På något sätt måste du ta reda på hur man sedan tidigare har kopplat ...

Smart Start

Hur kopplar jag in nya sensorer i systemet?

Dina nya sensorer kopplar du enkelt in i systemet via appen Umeå Energi Hemma och några knapptryck på sensorerna. I användarguiden kan du läsa mer om hur ...

Hur säger jag upp Smart Start?

Om du vill säga upp Smart Start gör du det genom att kontakta med kundservice på 090-16 00 20 eller kundservice@umeaenergi.se. Uppsägningstiden är 30 daga ...

Hur utökar jag min tjänst?

Via appen Umeå Energi Hemma kan du bygga ut systemet med fler sensorer och tjänster. Det gör du under fliken ”Butik”. ...

Vad gör jag med min utrustning vid avslut?

Sensorerna äger du och dessa får du behålla. Umeå Energi äger Gateway och den skickas åter till Umeå Energi. Du kan välja att lämna in den på vårt huvudk ...

Vad gör jag om någonting går sönder eller slutar fungera?

Gateway ägs av Umeå Energi som byter ut eller reparerar enheten. Sensorerna ägs av dig som kund och innefattas av garantitiden på två år. Har en sensor g ...

Fjärrvärme

Vad är skillnaden mellan de gamla och de nya avtalsvillkoren för min fjärrvärme?

Den största skillnaden för dig som konsument, är att förfallodagen för fjärrvärmefakturan blir den sista vardagen varje månad. Det är även något många kun ...

Vad är serviceavtal för fjärrvärme?

Med vårt erbjudande Serviceavtal Fjärrvärme kan du få regelbunden service av din fjärrvärmeanläggning. Vi inleder alltid ett Serviceavtal med ett första h ...

Kan fjärrvärmen kombineras med andra uppvärmningsformer?

Det går bra att kombinera fjärrvärme med andra former av uppvärmning. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss. ...

Vad kostar fjärrvärme?

Fjärrvärmen har ett fast pris under ett kalenderår. Eventuella prisjusteringar sker 1 januari och aviseras alltid minst 3 månader före. Aktuella prisuppgi ...

Vad kostar fjärrvärme i jämförelse med andra uppvärmningsformer?

Generellt kan man säga; halva priset jämfört med olja, ca 30 % billigare än el och ungefär samma som pellets. Priset för uppvärmningen med fjärrvärme är o ...

Vad kostar en fjärrvärmeinstallation?

Här hittar du komplett prislista för installation ...

Vad finns det för fördelar med fjärrvärme?

Det finns många fördelar med fjärrvärme som uppvärmningsform. Här är de viktigaste. Rent Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärm ...

Är fjärrvärme det bästa uppvärmningsalternativet för mig?

Ja, om du bor i närheten av fjärrvärmenätet. Det finns andra bra alternativ men sett över en fastighets livstid är fjärrvärmen svårslagen. Kontakta oss f ...

Vad innebär graddagskorrigering/normalårskorrigering?

Graddagskorrigering är kopplat till fjärrvärme. Fjärrvärmens årsförbrukning graddagskorrigeras utifrån ett normalår (temperatur) Temperaturs uppgifterna t ...

Vad innebär förhandlingsrätten?

Förhandlingsrätten innebär att du har rätt till förhandling om en förändring av dina avtalsvillkor innebär en ensidig nackdel för dig som kund. Det kan ti ...

Poolvärme

Hur fungerar det?

En extra poolvärmeväxlare ansluts till husets fjärrvärmeanläggning och till poolen. Med poolvärmarens reglercentral ställer du enkelt in poolens temperatu ...

Hur lång tid tar installationen?

Vi sköter installationen av din poolvärme, vilket tar ungefär en dag. Därefter kan du eller din poolentreprenör koppla in din pool. ...

Kan jag nyttja ROT-avdrag vid installationen?

Ja, du kan få ROT-avdrag på arbetskostnaden. Se Skatteverkets hemsida för mer information. ...

Vad är poolvärme?

Ett effektivt och tryggt sätt att värma poolvattnet till badvänlig temperatur med hjälp av fjärrvärme. ...

Vad händer om jag flyttar, vill avsluta tjänsten eller inte behöver den under en period?

Om du flyttar behöver du meddela oss om flytten senast 30 dagar innan fastigheten tillträds av den nya ägaren. Du har därefter en månads uppsägningstid på ...

Vad kostar det att värma en pool?

Observera att beräkningen påverkas av flertalet faktorer. Bl.a. poolens isolering, storlek, läge, om den är täckt eller inte och temperatur i luften. Ditt ...

Vem kan få poolvärme?

Villakunder inom Umeås fjärrvärmenät som har eller funderar på att skaffa en fast pool. Du behöver också ha ett energibehov till din pool på minst 7 000 k ...

Sponsring

Hur ansöker jag om sponsring från Umeå Energi?

Vi tar endast emot ansökningar via webben. Läs riktlinjerna och fyll i formuläret som du hittar här.  ...

Vad räknas som en hållbar insats?

Vi vill med vår sponsring hjälpa föreningslivet att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling. Detta genom att utföra en hållbar insats inom en elle ...

När får jag besked?

Vi går igenom sponsringsansökningarna en gång i månaden och har som målsättning att återkoppla till alla som ansökt inom cirka 30 dagar. ...

Hur mycket kan vi få?

Med vår hållbara sponsring beviljar vi föreningar som vill genomföra en hållbar insats upp till 10 000 kr.  ...

Varför sponsrar Umeå Energi?

Vi vill att vår sponsring ska bidra till hållbarheten. Därför hjälper vi föreningar och ideella organisationer att ta ansvar för sin egen och regionens ut ...

Vem kan söka hållbar sponsring?

Föreningar och ideella organisationer som arbetar för en hållbar framtid. ...

Umeå Energicentrum

Hur hittar jag till Umeå Energicentrum?

Umeå Energicentrum ligger i Klabböle cirka 8 km utanför Umeå. Du kan ta dig dit med cykel, båt eller bil. Se vägbeskrivning här. ...

Kan man äta på Umeå Energicentrum?

Kafé Maskinisten erbjuder fika, lättare rätter, glass med mera. Det finns även möjlighet att ta med egen matsäck för picknick i det gröna.  Det finns ocks ...

Kostar det att besöka Umeå Energicentrum?

Nej, vi har fri entré till experiment- och återvinningsverkstaden, äventyrslekparken, bildutställningen i Cementboden och vi erbjuder även gratis guidning ...