Vanliga frågor om fjärrvärme | Vanliga frågor | Kundservice start | Umeå Energi

Vanliga frågor om fjärrvärme

Vad är skillnaden mellan de gamla och de nya avtalsvillkoren för min fjärrvärme?

Den största skillnaden för dig som konsument, är att förfallodagen för fjärrvärmefakturan blir den sista vardagen varje månad. Det är även något många kun ...

Vad är serviceavtal för fjärrvärme?

Med vårt erbjudande Serviceavtal Fjärrvärme kan du få regelbunden service av din fjärrvärmeanläggning. Vi inleder alltid ett Serviceavtal med ett första h ...

Kan fjärrvärmen kombineras med andra uppvärmningsformer?

Det går bra att kombinera fjärrvärme med andra former av uppvärmning. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss. ...

Vad kostar fjärrvärme?

Fjärrvärmen har ett fast pris under ett kalenderår. Eventuella prisjusteringar sker 1 januari och aviseras alltid minst 3 månader före. Aktuella prisuppgi ...

Vad kostar fjärrvärme i jämförelse med andra uppvärmningsformer?

Generellt kan man säga; halva priset jämfört med olja, ca 30 % billigare än el och ungefär samma som pellets. Priset för uppvärmningen med fjärrvärme är o ...

Vad kostar en fjärrvärmeinstallation?

Här hittar du komplett prislista för installation ...

Vad finns det för fördelar med fjärrvärme?

Det finns många fördelar med fjärrvärme som uppvärmningsform. Här är de viktigaste. Rent Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärm ...

Är fjärrvärme det bästa uppvärmningsalternativet för mig?

Ja, om du bor i närheten av fjärrvärmenätet. Det finns andra bra alternativ men sett över en fastighets livstid är fjärrvärmen svårslagen. Kontakta oss f ...

Vad innebär graddagskorrigering/normalårskorrigering?

Graddagskorrigering är kopplat till fjärrvärme. Fjärrvärmens årsförbrukning graddagskorrigeras utifrån ett normalår (temperatur) Temperaturs uppgifterna t ...

Vad innebär förhandlingsrätten?

Förhandlingsrätten innebär att du har rätt till förhandling om en förändring av dina avtalsvillkor innebär en ensidig nackdel för dig som kund. Det kan ti ...