Värme | Umeå Energi
Våra prisavtal
FÖRETAG

Nya prisavtal från 1 januari

Från 1 januari 2020 förändrar vi våra prisavtal och priset för fjärrvärme till företag. De nya prisavtalen är utformade för att passa dig som kund och din situation bättre. I samtliga avtal kommer vi att tillämpa ett nytt sätt att beräkna din årseffekt - det blir jämnare för dig.

Våra prisavtal och priser

Poolvärme - Umeå Energi

Förläng sommaren med poolvärme

Få en behaglig badtemperatur i poolen via fjärrvärmen. 

Läs mer