Värme | Umeå Energi
För företag

Välj rätt abonnerad effekt

Med vårt nya verktyg kan du:
  • Se ditt effektuttag från tidigare år som hjälp att välja abonnerad effekt för nästa
  • Räkna på kostnaden för fjärrvärme nästa år
Illustration - Välj abonnerad effekt efter ditt behov Illustration - Välj abonnerad effekt efter ditt behov