Du får full insyn i vår prissättning | Priser lokaler och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Du får full insyn i vår prissättning

Vi vill ha en öppen och regelbunden dialog med dig som kund för att du bättre ska förstå hur prissättningen på fjärrvärme fungerar. Vi använder oss av en modell som kallas "Prisdialogen". Det betyder att ett representativt urval av våra kunder bjuds in till en lokal dialog där vi delger kännedom om kommande prisförändringar och det finns möjlighet att påverka. Målet är att tillsammans ta fram en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Dialogen leder till en lokal prisändringsmodell som prövas centralt. Prisändringsmodellen ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren samt företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Vill du läsa mer om hur arbetet kring prisdialogen fungerar och vilka som är medlemmar? Läs mer på

www.prisdialogen.se (öppnas i nytt fönster)