Utmärkelser till hållbara föreningar och insatser | En hållbar sponsring gör Umeå bättre | Om oss | Umeå Energi

Utmärkelser till hållbara föreningar och insatser

Vi stödjer föreningar inom ett stort antal områden med vår passion - en hållbar framtid. Med dessa utmärkelser vill vi ytterligare lyfta föreningar som tydligt visar på att deras insatser bidrar till en hållbar framtid i regionen.

Årets mest hållbara förening

Alla föreningar i Umeåregionen har möjlighet att vinna denna utmärkelse. Priset delas ut årligen i samband med Umeå Idrottsgala. I potten ligger 20 000 kr för att fortsätta föreningens arbete mot en hållbar framtid. Priset går till den förening som utvecklat sin verksamhet mot ökad hållbarhet genom en sund ekonomi, ansvar för miljö, jämställdhet och mångfald. 

Vinnare 2016

För 2016 nominerades Sävar IK, Umeå Brottarförening och Umeå Korpenförening till Årets mest hållbara förening. Stipendiet tilldelades Sävar IK. 

Motiveringen lyder

Föreningen engagerar med sina över 800 medlemmar en stor del av samhället och med ett brett utbud av aktiviteter finns möjligheten för alla att hitta sin idrott. Det livslånga idrottandet syftar till en hållbar livsstil där glädje och intresse baseras på aktivitet och medskapande. Klubbens visionen är ”Tillsammans skapar vi Europas mest aktiva samhälle”

Vinnare 2015

För 2015 nominerades Obbola IK, Holmsundsgymnasterna och Ersboda SK till Årets mest hållbara förening. Stipendiet tilldelades Obbola IK för sitt arbete med en multiarena som kan nyttjas av personer i alla åldrar.

Motiveringen lyder

Med glädje och gemenskap i en bredd av livslånga aktiviteter bygger föreningen broar mellan unga och äldre. Långsiktiga samarbeten och ett stort engagemang visar goda resultat i form av naturliga mötesplatser och hållbara investeringar.

Årets mest hållbara insats

Varje år korar vi Umeås föreningslivs mest hållbara insats. Alla sponsrade föreningar har möjlighet att vinna denna utmärkelse. Umeå Energis jury utser vinnaren. I potten ligger ytterligare 20 000 kr för att fortsätta föreningens arbete mot en hållbar framtid. 

Vinnare 2016

Stipendiet för Årets mest hållbara insats 2016 tilldelas Jalles TC för säkra löprundor i Umeå. Priset delades ut den 21 augusti på Kraftskivan, Umeå Energicentrum. 

Motiveringen lyder

Jalles Training Camp Umeå belönas för att de, utöver sin ordinarie verksamhet, satsar på att kartlägga säkra löprundor i Umeå - med fokus på belysning och tillgänglighet för alla. Bra löprundor läggs upp för allmänheten på Jalles webbplats (öppnas i nytt fönster). Satsningen bidrar till att alla kan känna löparglädje i ett tryggt och säkert Umeå samt en ökad hälsa bland Umeåborna.

Vinnare 2015

Stipendiet för Årets mest hållbara insats 2015 tilldelas Öppen Gemenskap för sitt arrangemang av ett drogfritt sommarläger för barn och vuxna. Priset delades ut den 19 september i samband med invigningen av Umeå Energi Arena, som en del i SEE-hållbarhetsveckan. 

Motiveringen lyder

En aktivitet som på ett direkt sätt bidrar till ett hållbart samhälle genom att med välmående och glädje i fokus stötta de som är viktigast för vårt framtida samhällsklimat - nämligen barnen.