En hållbar sponsring gör Umeå bättre | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi

En hållbar sponsring gör Umeå bättre

Föreningslivet engagerar en stor del av Umeåborna och är en viktig del av regionens utveckling. Därför sponsrar vi föreningslivet med vår passion – en hållbar framtid. Det innebär att vi ger stöd till föreningar som tänker mer hållbart och gör något bra för vår gemensamma framtid. Vi vill att även kommande generationer ska kunna fortsätta bo, leva och engagera sig i föreningslivet i regionen.

All el vi säljer kommer från 100 procent förnybara energikällor som sol, vind och norrländska vatten. Det är en av de insatser vi gör för att bidra till en hållbar framtid. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill att även vår sponsring ska bidra till hållbarheten. Därför hjälper vi föreningar och ideella organisationer att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling och bidra till en mer hållbar framtid.

Innan ni ansöker om hållbar sponsring

Innan ni skickar in er ansökan vill vi att ni funderar igenom hur er förening kan bidra till en bättre Umeåregion. Utgå från er verksamhet, vi är övertygande om att ni har gott om innovativa idéer, handlingskraft och vilja att göra en insats för en mer hållbar framtid. Våga tänkt innovativt, vi stöttar både stora som små idéer!

Vår syn på hållbarhet och riktlinjer för sponsring

Ansök om sponsring