Vad gör jag om någonting går sönder eller slutar fungera? | Smart Start | Vanliga frågor | Kundservice start | Umeå Energi

Vad gör jag om någonting går sönder eller slutar fungera?

Smart Start

Gateway ägs av Umeå Energi som byter ut eller reparerar enheten.

Sensorerna ägs av dig som kund och innefattas av garantitiden på två år. Har en sensor gått sönder under garantitiden kontaktar du inköpsstället. Om garantitiden har löpt ut köper du enkelt nya sensorer via appen Umeå Energi Hemma.

Värmestyrning

Hårdvaran ägs av Umeå Energi som byter ut eller reparerar enheterna.