Vad händer om jag flyttar, vill avsluta tjänsten eller inte behöver den under en period? | Vanliga frågor om poolvärme | Vanliga frågor | Kundservice start | Umeå Energi

Vad händer om jag flyttar, vill avsluta tjänsten eller inte behöver den under en period?

Om du flyttar behöver du meddela oss om flytten senast 30 dagar innan fastigheten tillträds av den nya ägaren. Du har därefter en månads uppsägningstid på avtalet. Om den nya ägaren väljer att inte teckna nytt avtal om poolvärme upphör avtalet.

Vid uppsägning behöver du meddela oss och har därefter en månads uppsägningstid på avtalet.

Skulle du vilja pausa ditt poolvärmeabonnemang under en tid var vänlig kontakta vår kundservice på 090-16 00 20 så hjälper vi dig.