Varför ska jag köpa en standardinstallation? | Vanliga frågor om elbilsladdning | Vanliga frågor | Kundservice start | Umeå Energi

Varför ska jag köpa en standardinstallation?

  • Rådgivning och rekommendation under installationen.
  • Undersökning av din befintliga elinstallation.
  • Installation utförd av behörig elinstallatör.
  • Säkerställande att laddningen sker så säkert som möjligt.
  • Test av laddbox.
  • Tillgång till support via Bee´s kundservice.