När får jag min faktura för den installerade laddboxen? | Vanliga frågor om elbilsladdning | Vanliga frågor | Kundservice hjälper dig med dina frågor | Umeå Energi

När får jag min faktura för den installerade laddboxen?


Umeå Energi fakturerar inte för själva laddboxen utan du får en faktura från vår samarbetspartner Mer. Kontakta gärna deras kundservice på telefonnummer 0774-433900 eller

kundservice.se@mer.eco så kan dom berätta när fakturan kommer.