När kan jag ändra abonnerad effekt? | Vanliga frågor om fjärrvärmes nya prisavtal | Vanliga frågor | Kundservice start | Umeå Energi

När kan jag ändra abonnerad effekt?

Justering av abonnerad effekt för dig som valt prisavtal Aktiv träder i kraft vid årsskiftet. Om du önskar byta effekt behöver vi information om ändringen i god tid innan årsskiftet. Undantaget är du som tar över en befintlig fjärrvärmeanläggning och väljer prisavtal Aktiv. Du väljer då själv vilken effekt du vill abonnera på.