Vad är energiskatt? | El | Vanliga frågor | Kundservice start | Umeå Energi

Vad är energiskatt?

Energiskatt är en statlig skatt som läggs på ditt elnätsfaktura (från och med 2018).

Skatten bestäms av riksdagen och justeras årligen. Hur mycket i energiskatt du betalar beror också på var i Sverige du bor. I Västerbotten betalar vi reducerad energiskatt, jämfört med exempelvis Skåne.