Elnätspriser för dig som bor i Umeåområdet | Elnät - ett av Sveriges bästa elnät | Umeå Energi

Elnätspriser för dig som bor i Umeåområdet

Här hittar du vårt elnätspris för din säkring till din villa eller lägenhet, eller effekt om du har ett stort elbehov i din verksamhet eller industri. För att få el i din bostad eller verksamhet behöver du också teckna ett elhandelsavtal med någon av marknadens leverantörer.

Här hittar du priser för föregående år, 2021

Priserna gäller fr.o.m. 2022-01-01 och tillsvidare.

Avgift för din säkring 2022

Mätarsäkringens storlek Pris kr/år
16 A lägenhet * 916 kr/år (733 kr/år exkl. moms)
16 A 2 301 kr/år (1 841 kr/år exkl. moms)
20 A 3 445 kr/år (2 756 kr/år exkl. moms)
25 A 4 298 kr/år (3 438 kr/år exkl. moms)
35 A 5 803 kr/år (4 642 kr/år exkl. moms)
50 A 8 501 kr/år (6 801 kr/år exkl. moms)
63 A 11 903 kr/år (9 522 kr/år exkl. moms)
80 A 16 864 kr/år (13 491 kr/år exkl. moms)
100 A 21 181 kr/år (16 945 kr/år exkl. moms)
125 A 28 128 kr/år (22 502 kr/år exkl. moms)
160 A 34 453 kr/år (27 562 kr/år exkl. moms)
200 A 44 900 kr/år (35 920 kr/år exkl. moms)
Överföringsavgift: 19,1 öre/kWh (15,3 öre/kWh exkl. moms)
Alla som bor eller är verksamma i Umeåområdet är anslutna till vårt elnät. Beroende på ditt maximala behov av el ändras kostnaden. De allra flesta privatpersoner är säkringskunder och då gäller dessa priser.
Energiskatt med Norrlandsavdrag: 33 öre/kWh (26,4 öre/kWh exkl. moms) tillkommer. Norrlandsavdrag på Energiskatten sker per automatik till våra konsumenter. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift 4,35 kr/år och elberedskapsavgift med 39,20 kr/år exklusive moms.

* Avgiften 16 A lägenhet (anges 16l A på fakturan och på Mina Sidor) gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkringar med anslutning till gemensam servisledning om minst tre abonnemang. Ett av dessa tre abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.
Enfas-abonnemang med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 A lägenhet eller 16 A.

Avgift för din effekt 2022

Effektkund lågspänning 0,4 kV Pris exkl moms
Fast avgift 7 700 kr/år
Effektavgift (lägsta debitering 135 kW) 550 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 6,5 öre/kWh
Överföringsavgift, övriga året 4,6 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt 75 kr/kVar/år
Övriga avgifter som tillkommer
 
Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år
Elberedskapsavgift 39,20 kr/år
 Summa övriga avgifter: 54,65 kr/år


Effektkund högspänning 11 kV Pris exkl moms
Fast avgift 23 000 kr/år
Effektavgift 396 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 3,2 öre/kWh
Överföringsavgift, övriga året 2,5 öre/kWh
Överuttag abonnerad (aktiv) effekt 792 kr/kW/år
Överuttag reaktiv effekt 55 kr/kVar/år
Övrigt: Elsäkerhetsavgift 905 kr/år
Övrigt: Nätövervakninsavgift 870 kr/år
Övrigt: Elberedskapsavgift 2 129 kr/år

Effektabonnemang kan vara aktuellt för företag och industrier. Det innebär att du betalar för hur stor effekt du behöver, alltså för hur mycket du använder elnätet, oavsett mätarsäkring. Du hittar mer information om hur kostnaden räknas ut i dokumenten som är bifogade i slutet av sidan.
Momsen är 25%. Energiskatt tillkommer. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift 4,35 kr/år och elberedskapsavgift med 39,20 kr/år exklusive moms.

När du behöver nyansluta dig till elnätet - för serviser upp till 25A

Avstånd Pris 
0-199 m 38 125 kr (30 500 kr exkl. moms)
200-599 m 38 125 kr + 327,5 kr/meter (30 500 kr + 262 kr/meter exkl. moms)
600-1199 m 169 125 kr + 800 kr/meter (135 300 kr + 640 kr/meter exkl. moms)
1200-1800 m  649 125 kr + 486,25 kr/meter (519 300 kr + 389 kr/meter exkl. moms)

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten

Räkneexempel för nyanslutning till elnätet (inkl. moms)
En anslutning på 700 meter kostar:
169 125 kronor + 100x800 kronor/meter = 249 125 kr